Schopnost rozlišit emoce podpoří týmovou práci

Ilustrační snímek

Lidé méně citliví na projevy emocí mají tendenci špatně reagovat na vzniklé situace. Dokonce mohou mít problém i s navazováním a budováním vztahů. To vše je znakem slabé emoční inteligence. Emoční inteligence však rozhodně není jen o tom, jak umíte vyjádřit své emoce. Mnohem důležitější je to, nakolik jste schopni odhadnout, jak emoce ovlivňují chování druhých a vás samých a také jak dobře je dovedete vysledovat a přečíst. Když dokážete dobře vnímat a dekódovat emoce ostatních, můžete snadno uřídit jakoukoliv vyhrocenou situaci, tvrdí článek na webu clomedia.com.

Pocit propojení

Když se dá dohromady tým chytrých a schopných lidí, celkem často se stává, že nejsou schopni fungovat. Lidé, kteří umějí přečíst jeden druhého, si snadněji začnou důvěřovat a navážou funkční vztah. Emoční inteligence je vlastně o oceňování lidskosti v druhých a o ukazování toho, co cítíte vy sami. Když lidé cítí, že si s ostatními rozumí, mají pocit, že jsou spojeni. Cítí, že k ostatním patří, že mohou přispět.

Posílení empatie

Vždy je dobré trochu se s ostatními sblížit. Budete se cítit více uvolněně a nakonec ucítíte, že mezi vámi vznikla důvěra. Vztahy jsou živeny známostí, nasloucháním a pochopením toho, jak ten druhý přemýšlí a jaké jsou jeho názory. Schopnost empatie a vcítění se do pocitů druhých naštěstí může být trénována a posilována.

Sebeuvědomění

Pochopení sebe sama vám pomůže chápat druhé. Co vás tvarovalo, co formovalo to, kým dnes jste? Vytvořte bezpečné místo, kde budete moci diskutovat s ostatními o tom, co to znamená přijmout sám sebe. Bude to příležitostí pro osobní růst pro vás i pro ostatní.

Porozumění rozdílnostem

Mnoho lidí má za sebou smutnou historii ponižování či zneužívání. To tvoří bariéru pro důvěru, která ale může být překonána vyprávěním příběhů a pozornou sebereflexí. Prozkoumejte, jaké jsou příčiny toho, v čem se s ostatními navzájem odlišujete.


-jk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer