Rozvoj pomocí prožitku aneb time management jinak

Dospělí lidé se nejlépe učí v situacích, kdy musejí vystoupit z bezpečného kruhu svých jistot. Rozvoj pomocí prožitku tak vyžaduje určitý akt hrdinství, při němž účastník díky nové zkušenosti získává schopnost řešit konkrétní problémy. Rozhodli jsme se proto k některým z nejoblíbenějších tréninků vytvořit alternativy, které se jako tradiční trénink ani trochu netváří. Jsou totiž plné zajímavých her, které účastníkům umožňují se podívat na jejich nové možnosti „zevnitř“.

Správné zacílení je důležité

Představte si trénink time managementu. To je jedno z našich nejčastěji vyhledávaných témat. Lidé zkrátka své nakládání s časem neustále řeší. A pokud se tomu nevěnují zaměstnanci, pak se využitím času začnou zabývat jejich přímí nadřízení, kteří s touto oblastí sami také často bojují. Jak pojmout rozvojový program zaměřený na time management jinak? To bylo zadáním naší historicky první tvůrčí dílny, do níž se s velkým očekáváním zapojili Richard Machan, Eva Hof-Krocová, Zuzana Hanáková, Jiří Beran, Eva Marková a Ivo Spilka, který tuto tvůrčí dílnu vedl.

O čem by absolventi tohoto programu měli nově přemýšlet a jaké myšlenky by měli naopak opustit? Jaké emoce by se měly přenést do mezidobí? A co by mělo být jejich prvním krokem, první změnou v jejich každodenním chování, která by svědčila o tom, že nastal posun správným směrem? Právě těmito otázkami jsme se v našem týmu museli zabývat a jistě si dokážete představit, že k jednoznačné shodě jsme potřebovali hodně trpělivosti a vzájemného naslouchání. Jenže právě správné zacílení každého programu určuje jeho efektivitu a výrazně ovlivňuje volbu didaktických nástrojů.

Co všechno patří do programu?

Jednoduchá nebyla ani shoda na teoretických východiscích: Mají to být Coveyovy principy, nebo snad GTD? Propracovaný, ale pro mnohé lidi těžko osvojitelný systém? Nebo půjdeme cestou zjednodušování a postupného osvojování návyků – jako Leo Babauta? Jaký prožitek by přiměl účastníky k opravdové změně sebe sama? Tím vším jsme se nemohli na prvních tvůrčích dílnách nezabývat. Výsledkem byla vzájemná shoda na tom, co do tohoto programu patří a co už nikoli.

Dílny mají své pokračování i v mezidobí. V současné době se Eva Hof-Krocová společně se Zuzanou Hanákovou zabývají detailním designem a společně řešíme několik dilemat: Bude na prožitkovém programu zcela chybět teoretické zázemí, nebo přece jenom chceme na začátku srovnat všechny účastníky na stejnou čáru? Využijeme Kolbův cyklus aktivního učení, anebo jej budeme modifikovat? Vyvstává i řada dalších otázek, na které není jednoduché dát rychlou odpověď. Ať už jde o výběr her, které zajistí žádoucí prožitek, o produkční zázemí tréninků, o zpětnou vazbu či časový harmonogram.

Zapojte se do tvůrčí dílny i vy!

Už brzy budeme mít hotový program, v němž více než o nové poznatky půjde o nové zkušenosti, které by u účastníků měly podnítit chuť a odhodlání se sebou něco dělat. Náplň kurzu by je měla natolik pohltit, aby při tréninku zaměřeném na efektivní využití času na čas úplně zapomněli…

Jak se vám líbí náš přístup? Ptám se teď hlavně čtenářů z řad našich zákazníků – zadavatelů a specialistů vzdělávání ve firmách: Chtěli byste být u toho, když se takovéto programy vytvářejí? Lákalo by vás být na chvíli znovu dětmi a zkusit s námi vytvářet geniální hry, jejichž prostřednictvím se lidé s lehkostí učí novým věcem? Pak nás sledujte na sociální síti LinkedIn a už brzy se dozvíte, jak to udělat, abyste byli s námi nejen na trénincích, ale i při jejich tvorbě.