Rovnováha mezi prací a životem není jen o počítání hodin

Ilustrační snímek

Podle webu leadingeffectively.com ukázal nedávný průzkum organizace CCL (Center for Creative Leadership), že metafora „rovnováhy“ není zrovna nejlepším přístupem k tomuto tématu. Představa vah, kde na jedné straně vážíme množství času stráveného v práci, zatímco na druhé čas věnovaný rodině, není nejlepší. Taková představa totiž není ani přesná, ani konstruktivní.

Můžeme definovat rovnováhu jako stejný počet hodin?

Tento přístup, kdy za rovnováhu mezi pracovním a osobním životem pokládáme stav, kdy obojímu věnujeme stejný počet hodin, nás bude stresovat. Metafora vah způsobí, že budete mít pocit nevyrovnaného života, budete se cítit sklíčeně a nešťastně.

Ale takový přístup není správný. Ve skutečnosti je mnohem důležitější to, že můžete dělat věci které chcete – a že na ně máte dostatek energie. Množství času je pouze jedno z hledisek.

Adam Grant ve své knize Give and Take tvrdí, že nejvíce energie vám dodají činnosti, které mají nějaký skutečný dopad na to, co je pro vás v životě důležité. Nemusíte tedy počítat hodiny. Správný přístup spočívá v zamyšlení se nad tím, co nás nabíjí energií – ať už v práci nebo mimo ní. Čas věnovaný takovým činnostem má totiž mnohem větší váhu.

Když uvažujeme o rovnováze mezi pracovním a osobním životem jako o otázce shodného počtu hodin, dostáváme se ke zjištění, které není nijak překvapivé. Podle studie Always On, Never Done?  Don’t Blame the Smartphone profesionální manažeři obvykle pracují od pondělí do pátku podstatně déle než 8,25 hodin denně. 8,25 hodin proto, protože když k nim přidáme ještě 8,25 hodin volného času a doporučovaný čas na spánek (což je 7.5 hodin denně), dostáváme hodinově ideálně vyrovnaný den.

I o víkendech mnoho pracujících stráví nějaký čas prací. V součtu, když dáme dohromady pracovní dny i dny odpočinku, dostáváme se k následujícímu údaji: v průměru pracovník věnuje 72 hodin týdně své práci. To znamená, že mu zbývá pouze 43 a půl hodiny na jeho osobní život. Průměrný manažer tak může strávit se svou rodinou méně než padesát hodin za celý týden. Je vidět, že hodinová rovnováha v praxi fungovat nemůže.

-jk-

Zdroj: CCL Blog - oficiální blog instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje CCL Blog