Rostoucí používání elektronických značkovacích zařízení může přinést problémy

Slovo „značkování“ se spojuje například se systémem ve věznicích. Jeho asociace s pracovním místem není moc zřejmá, ale začíná růst používání elektronických značek v distribučních sektorech a maloobchodě – velmi konkurenčních oblastech, kde technologické výhody mohou v dohledné době znamenat velký rozdíl. Může to mít jen krátké trvání, a nebo se vyvinout tak, že to bude v budoucnu mít dopad na pracovní místa a pohodu zaměstnanců.

Značkovací zařízení jsou nošena na zápěstí, pasu nebo prstech a doručují instrukce zaměstnancům, jak vykonávat jejich práci. Výhody pro zaměstnavatele jsou zřejmé. Zaměstnanec, který vydává instrukce nemusí být ve stejném místě jako zaměstnanec, který je obdrží. Celý systém je velmi úsporný – nehledě na to, že vyžaduje menší počet lidí. Tímto se také omezí chyby, jako například nesprávně zkompletovaný nabídkový list, chyby při přepisování a prostoje v komunikaci.

Existuje řada softwaru, který je například schopný monitorovat produktivitu pracovníka, včetně měření počtů úderů sekretářek, kamer a monitorovacích zařízení. Ale monitorování přináší legitimní obavy ohledně soukromí zaměstnanců.

Zaměstnavatel by měl zvážit, zda jeho pojistka kryje používání takovýchto zařízení.

Také by měl vědět, jak reagovat, pokud se zaměstnanec ohradí proti používání takovýchto zařízení.

Existuje spousta obchodních důvodů pro používání monitorování v distribučních společnostech a je nepravděpodobné, že by se nějaká jiná technologie mohla „taggingu“ vyrovnat. Tvrdí se, že tyto prostředky mají pozitivní dopad na morálku týmu. Zjevně se dobře nosí, usnadňují práci a zvyšují efektivitu. Ale používání „taggingu“ by mohlo časem přinést potenciální problémy pro budoucí zaměstnance, zaměstnavatele a jejich pojišťovny.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management