Řízení procesů v GE: jako v kokpitu letadla

Řízení procesů v GE: jako v kokpitu letadla

Společnost General Electric implementovala do svého řídicího střediska moderní technologii umožňující monitorování pracovních procesů v reálném čase. Manažeři jednotlivých oddělení sedí v kancelářích, které připomínají kokpit letadla a sledují obrazovky, na kterých se jim v pravidelných intervalech objevují data a grafy jednotlivých klíčových procesů ve firmě (tj. stav prodeje, objednávek a skladu). Systém umožňuje také odesílání testovacích dotazů či e-mailů, na které musí jednotliví zaměstnanci včas reagovat. Jestliže nezareagují dostatečně rychle, systém ohlásí chybu.

Využívání těchto řídicích kokpitů ve firmě eliminovalo potřebu vytvářet týdenní a měsíční reporty. Informace se nyní získávají průběžně. Systém má však i stinné stránky – zaměstnanci se nyní obávají, že budou nuceni udělat více práce za kratší dobu, avšak za stejných finančních podmínek. Zatím není jisté, zda to nenaruší vztahy mezi řadovými zaměstnanci a managementem, protože zde existuje značné riziko tzv. mikromanagementu, kdy manažeři omezují kreativitu a samostatnost zaměstnanců.

Monitorování se také může negativně podepsat na výkonnosti zaměstnanců. Jestliže člověk ví, že se mu někdo neustále dívá přes rameno, nebude příliš spokojený s prací, kterou dělá a bude to pociťovat jako zásah do soukromí. Na druhou stranu tento systém však umožňuje manažerům včas reagovat na případné snižování produktivity práce a odměňovat nadstandardní výkony.
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight