Řídíte projekt, nebo projekt řídí vás?

Existují různé přístupy k řízení projektů. Každý projektový manažer má však před sebou tentýž úkol – naplánovat projekt a zajistit dosažení určeného cíle projektu v určeném čase a co nejefektivněji.

Dnes se nebudeme zabývat konkrétními metodikami, ale zkušenostmi z praxe. Podíváme se na to, s čím je třeba počítat, aby vaše projekty mohly být předvídatelné, zvládnutelné a hlavně přínosné pro firmu.

Ilustrační snímek

Server Project Times upozornil na následující skutečnosti, které by měli vzít v úvahu všichni manažeři projektů.

1. Projekt musí mít je jeden cíl

Cíl projektu by měl být jasně definovaný, realizovatelný a měřitelný. Pokud se projekt skládá z více samostatných cílů, z nichž každý má svá vlastní měřítka a rizika, nejsou to cíle, ale samostatné projekty. Výsledky plnění cílů s různými měřítky úspěchu není možné porovnávat. Dost dobře nejde ani kombinovat rizika různě provázaných projektů s různými cíli.

2. Každý projekt je v časovém skluzu

Dokonce již v okamžiku spuštění, který provází období nejistoty a nejasností. Projekt by měl být postaven tak, aby většina práce byla hotova do poloviny celkově naplánovaného času. Na zbývajících asi 10 % práce pak máte druhou polovinu. Projekt díky tomu dokončíte minimálně v dobré kvalitě.

3. Hodnota projektu klesá s množstvím papírování

Složité procesy a stohy dokumentů špatný projekt nezachrání. Skvělé projekty naopak často příliš papírování nepotřebují. Výsledky hovoří samy za sebe a je jedno, zda jste v průběhu realizace projektu někde použili špatnou šablonu.

4. Vždy dojde k odchylkám od původního plánu

Pracujete na něčem, co jste ve firmě zatím nedělali, proto se dá očekávat, že přijdou změny. Vycházíte z určitých předpokladů, které jste vystavěli na určitých modelech. Modely jsou velmi užitečné, ale nemohou být vždy přesné.

5. Projekty by měli řídit jejich tvůrci

Když projekt navrhnou a naplánují jiní lidé, než na něm pak pracují, dochází k problémům s chápáním celkové vize a také s motivací. Nejlepší projekty jsou navrhovány i řízeny stejnými lidmi, kteří již od začátku projektu zajistí jasný smysl pro firmu a podporu vedení, a zároveň sdílejí svou vizi s pracovníky, kteří projekt realizují.

-kk-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times