Řídit projekty se nenaučíte náhodou

Ilustrační snímek

Projektové řízení patří k nejčastěji opomíjeným oblastem fungování firem. Mnohé organizace pouze nazývají některé své pracovníky projektovými manažery, protože to dobře vypadá. Jiné se zase tváří, že uplatňují projektové řízení, jen proto, že to vyžadují určitá nařízení. Výsledkem jsou opakující se chyby v řízení projektů, které nestojí na žádné standardizované metodologii. Na ty nejzásadnější upozornil server PM Hut.

1. Mylné představy o manažerech

Představa řady firem o tom, že projektového manažera může dělat jakýkoli manažer, je naivní. Tato funkce vyžaduje roky zkušeností s řízením projektů a zvláštní dovednosti, které nezískáte při jiné manažerské práci ani při práci na projektech v pozici řadového pracovníka.

2. Plány, které nikdo nedodržuje

Hlavním úkolem projektových manažerů je plánovat a sdílet plány se všemi zúčastněnými stranami. Plánují náklady, kvalitu, lidské zdroje, rizika apod. I ten nejlepší plán je však k ničemu, pokud mu chybí podpora ostatních.

3. Hledání manažera až po uzavření smlouvy

Často se stává, že firmy prodají určitý projekt a teprve poté vybírají manažera, který bude celý projekt řídit. Ten by však měl být zapojen daleko dříve, aby pomohl projekt připravit.

4. Určování rozsahu projektu až po uzavření smlouvy

Ve snaze získat projekt firmy podepisují smlouvy na fixní částky, aniž by zároveň specifikovaly i přesný rozsah projektu. Teprve poté přichází na řadu projektový manažer, aby zhodnotit technické požadavky a celkový rozsah projektu. Nezřídka se ukazuje, že se firmě projekt nevyplatí.

5. Nedostatečné dovednosti

Na projektech často pracují lidé s nedostatečnými dovednostmi. Důvodem je především snaha ušetřit. Od IT specialistů se například očekává, že zvládnou vše od základních parametrů firemní počítačové sítě po obchodní vyjednávání.

 

Jak řídíte projekty ve vaší firmě? Používáte některou metodologii projektového řízení?

-kk-

Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje PM Hut