Působíte na ostatní jako lídr?

Ilustrační snímek

Lídr musí působit sebejistě a musí být klidný a zdvořilý i tehdy, je-li pod tlakem. A samozřejmě, rozhodnost je další charakteristika, kterou musí správný lídr splňovat. Lidé, kteří jsou lídry, umějí ovlivnit ostatní a často jsou okouzlující. Jejich mluva je jasná, používají silná slova a působí velice energicky. Jejich nonverbální komunikace také vyjadřuje naprostou sebedůvěru: pevný stisk ruky, oční kontakt a autoritativní tón hlasu.

Tyto charakteristiky lídrů nejsou vrozené, i když někdo k nim samozřejmě může mít lepší předpoklady. Ovšem pokud předpoklady nemáte, ani tak nejste ztraceni – a tipy, které přináší web Open Forum, vám mohou pomoci.

1. Zapracujte na stylu své komunikace

Musíte se naučit chovat tak, aby se lidé ve vaší přítomnosti uvolnili. Jednou z cest, jak toho docílit, je tehdy, když hovoříte se skupinou lidí, do hovoru zapojit i ostatní. Cílem je, aby se po rozhovoru s vámi cítil lépe a sebevědoměji.

2. Nebuďte studení

Zbavte se toho studeného, profesionálně formálního přístupu k ostatním na pracovišti. To není chování lídra. Chcete, aby z vás ostatní cítili lidskost, aby se s vámi cítili dobře. Buďte přirození a také se o ostatní zajímejte.

3. Žijte tady a teď – tím správným způsobem

Ve své knize The Second Circle: How To Use Positive Energy for Success In Every Situation o tom mluví Patsy Rodenburgová (světově uznávaná hlasová koučka). Lídři jsou charakterističtí tím, že jsou energičtí – ale nesoustřeďují všechnu energii jen sami na sebe, místo toho ji přijímají i dávají. Stejně jako ti nejlepší učitelé a umělci, kteří umějí pracovat se svým publikem. Jde o to nebýt příliš upjatý na to, jak asi vypadám a co si o mě ostatní myslí.

4. Buďte klidní

Rychlé tempo, ve kterém funguje svět byznysu, a všechen ten tlak, který je na vás vyvíjen, musíte zvládat klidně. Musíte zůstat ledově klidní, i když jste zrovna pod palbou. Musíte poznat to, co u vás funguje jako spouštěcí mechanismus a v jakých situacích tak musíte být obezřetní a dokázat se ovládnout. Zkoumejte, jak reagujete na stres. Jaké jsou vaše typické reakce? Pracujte na tom, abyste si se složitými situacemi dokázali poradit klidně a s chladnou hlavou.

-jk-

Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum