Provinilý lídr je dobrý lídr

Bojujete často s pocitem viny? Pak máte velký potenciál být dobrým lídrem. Ukazují to alespoň výsledky studie, kterou zpracovala doktorandka Rebecca Schaumbergová a profesor organizačního chování Francis Flynn z americké Stanford Graduate School of Business.

Do studie se zapojilo 520 účastníků, kteří prošli několika experimenty. První experiment měřil pomocí online osobnostního testu, zda jsou účastníci náchylní k pocitu viny a studu. Měřil také míru extroverze, která je považována za silný ukazatel leadershipu. Účastníci, kteří se navzájem neznali, pak plnili různé úkoly v malých skupinách a následně hodnotili své vůdcovské dovednosti.

Ukázalo se, že ti, kteří byli ostatními považování za nejsilnější lídry, byli zároveň ti s nejsilnější tendencí cítit vinu. Mají tendenci zpětně uvažovat o svých činech a napravovat je, což je dle výsledků studie pro lídry důležitější než extroverze.

Totéž se prokázalo v dalším experimentu, který se zaměřil na skutečné pracovní situace. Studie potvrdila, že vina může být pro pracovní skupiny přínosem, protože činí lídry odpovědnějšími.

Lidé, kteří tíhnou k pocitu studu, jsou naopak horšími lídry. Nemají totiž tendenci napravovat své chyby, ale naopak je skrývat. Své vůdcovské dovednosti mohou zlepšovat tím, když v případě chyb nebudou odsuzovat sebe, ale své činy.

Více informací o studii si můžete přečíst v tiskové zprávě Stanford Graduate School of Business zde.

-kk-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online