Program podnikových změn aneb Od slov k činům

V oblasti manažerské komunikace existují velké rozdíly mezi slovy a činy - jenom hovořit například o zákaznických službách či kvalitě produktů nestačí. Členové managementu musejí mít sami velký zájem v uvedení závěrů svých porad do praxe. Následující typy komunikace a přístupu špičkových manažerů mohou pomoci situaci změnit - první tři přinášejí průměrné výsledky, poslední dva představují vyšší stupeň. Permisivní (souhlasný) přístup - výkonný ředitel a nejvyšší vedení pasivně umožňuje změny, ale nesnaží se určovat směr, standardy a priority.

Druhý typ chování předpokládá aktivnější přístup ke změnám, jejich potřebnost je zmiňována v projevech a zprávách, jsou podporovány ojedinělé výcvikové aktivity a zlepšení. Třetím stupněm je již značná podpora změn, ale hlavně pro zbytek podniku, zodpovědnost za výsledky je malá. Přínosnější je tzv. anagažované vedení - vedení má jasnou představu a přehled jak změny ovlivňují jejich strategické cíle a je zaměřeno na zákazníka.

Integrace - je nejvyšší formou - management tráví mnoho času se svými týmy a obchodními partnery, přijímá a vyhledává podněty zaměstnanců - program změn je aplikován manažery i zaměstnanci v každodenní praxi. Využívá delegativního způsobu vedení.

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher