Proč se manažerům hodí být dobrými vypravěči

„Storytelling“, tedy vyprávění příběhů, je schopnost, která se možná až překvapivě často hodí i v běžném životě při každodenní interakci s lidmi kolem nás. A je to dovednost, bez které se neobejde ani žádný úspěšný manažer. Proč tomu tak je? A k čemu se manažerům hodí být dobrými vypravěči?

Ilustrační snímek

Předání vize svému týmu

Jak uvádí Management Today, jedním z klíčových úkolů manažera je nadchnout své podřízené pro společnou týmovou vizi. Manažer musí dát podřízeným společný cíl, ke kterému se mohou upínat. A tuto vizi nemůže manažer podřízeným předat, pokud neumí dobře vyprávět. Umění poutavě a inspirativně podat vidinu úspěchu svému týmu je tedy pro manažera zcela klíčová.

Schopnost komunikace a vytváření vztahů s podřízenými

Management lidí je primárně o komunikaci. I manažer s těmi nejlepšími teoretickými znalostmi nikdy nemůže být úspěšný, jestliže nedovede se svými pracovníky efektivně komunikovat a vybudovat si s nimi pevné a důvěrné vztahy. A právě dobré vypravěčské dovednosti jsou nutným základem pro efektivní komunikaci. Čím poutavějším řečníkem a komunikátorem manažer je, tím pravděpodobnější je, že si u svých podřízených vybuduje přirozený respekt a že bude svůj tým skutečně stmelovat.

Sdílení znalostí a dovedností a předávání informací

V neposlední řadě předává manažer svým podřízeným i technické a specifické know-how. Vedoucí také poskytuje členům svého týmu klíčové informace z dění ve firmě a vysvětluje rozhodnutí vyššího managementu. Rozhoduje o klíčových otázkách v týmu, řídí interní debaty v rámci týmu a vysvětluje podřízeným pravidla a pracovní procesy. K tomu všemu se vypravěčské dovednosti nejenom hodí, ale jsou pro efektivní předávání informací dokonce zcela klíčové.

 

-mm-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today