Proč podporovat vlastní projekty vašich zaměstnanců?

Ilustrační snímek

V dřívější době bývalo naprostou samozřejmostí, že zaměstnanec spolu s pracovní smlouvou „podepisoval“ i závazek, že svému zaměstnavateli věnuje po pracovní stránce celý svůj čas i energii. V dnešní době se stále více objevuje trend, kdy zaměstnavatelé akceptují vedlejší projekty svých zaměstnanců anebo je dokonce sami podporují. Z dobrého důvodu. Musíte si jen umět pohlídat, aby tato benevolence měla prospěch pro obě strany… Server Open Forum pověděl, jak na to…

Proč podporovat?

Zaměstnanci dobře vědí, že jejich vedlejší finanční zdroje nemohou být na 100 % utajeny, jestliže má být jejich součástí také propagace a online podpora při hledání zákazníků. Raději proto podporujte transparentnost na pracovišti a na všem se rozumně domluvte, jestliže je to možné. Vy sami nemáte jistě zájem na tom, aby vaši lidé dělali určité činnosti za vašimi zády a lhali vám.

Dalším z faktorů je popularita budovat si vlastní osobní značku, která v současnosti překračuje hranice zaměstnávající společnosti. Mnozí z vašich lidí, kteří sledují tento trend tak mají své následovatele za hranicemi vaší společnosti. Pokud budou se svou prací spokojení, podělí se o to.

Posledním faktem je, že podnikající zaměstnanec je iniciativní a je-li iniciativní navenek, pak bude pravděpodobně stejně odhodlaný i ve své práci (nemá-li svůj vedlejší projekt pouze jako útěk od současné práce). Pokud se váš zaměstnanec naučí nové schopnosti během svého volného času, bude tím perspektivnější i pro vaši firmu. Budete podporovat jeho další vzdělávání?

Co z toho získáte vy?

Je zde mnoho důvodů, proč nepodporovat zaměstnance v jeho vedlejších aktivitách, avšak objevuje se stále více argumentů, proč ano. Nastavte jasná pravidla, která zaručí pozitivní přínos také vašemu podniku.

Vedlejší zájmy zaměstnance nesmí být v rozporu s firmou. Jestliže podnikáte v personalistice a vzdělávání, nebojte se podpořit vašeho zaměstnance, aby například psal články a reportáže z obdobně zaměřených konferencí a školení. Získá tak nové zkušenosti a vědomosti, které pomohou jemu i vám se rozvíjet.

Podporujte otevřenost a projevte zájem o aktivity vašeho zaměstnance. On sám ocení vaši podporu a vy se tak ubráníte případnému zatajování a podvodům. Vše se dá rozumnou diskuzí vyřešit.

Respektujte osobní a profesní život. Jestliže budete očekávat od vašeho zaměstnance, že bude na příjmu 24/7, pak jeho osobní život mnohem častěji bude prolínat ten pracovní. Pokud jej však budete respektovat a necháte jej se ve vlastním čase věnovat soukromým aktivitám a projektům, bude i on respektovat pracovní čas, který tráví ve vaší firmě.

Podporujete vedlejší aktivity vašich zaměstnanců? Jak jsou přínosné pro váš business?

-bn-

Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum