Proč nesmí být manažer příliš „pohodový“

Jak podle vás vypadá ideální manažer? Pravděpodobně je to odborník, který své podřízené inspiruje a také s nimi dobře vychází. Na této představě určitě není nic špatného. Nicméně „pohodovost“ manažera se nikdy nesmí přehánět. Jak si totiž ukážeme v tomto článku, manažer, který je se svými podřízenými až příliš zadobře a je k nim příliš benevolentní, podkopává jak svoji autoritu a především může ve výsledku zabraňovat svému týmu, aby naplnil svůj maximální potenciál.

Ilustrační snímek

Nejednoznačnost chování

Podle INSEAD Knowledge platí, že manažer by sice měl být poměrně shovívavý ke svým podřízeným, ale zároveň by k nim neměl být příliš benevolentní. Proč tomu tak je? Když totiž manažer neřekne jasně, co se bude dít, a místo toho se o všem debatuje a demokraticky rozhoduje, členové týmu pak neví, co přesně od svého nadřízeného čekat. Neexistují jasné mantinely a ve vzduchu tak visí nejistota. Manažer by proto měl vyznávat jasné hodnoty a určitá neměnná pravidla, která u svých podřízených nekompromisně vymáhá. A pokud jsou tato pravidla nastavena správně, přináší tento přístup do týmu jistotu a klid na práci.

Malá autorita

Jestliže je manažer se svými podřízenými příliš velký kamarád, nemusí se nutně jednat o problém ve chvíli, kdy vše funguje jak má a není potřeba řešit nějaké konflikty. Pokud ale nastane krizová situace nebo je potřeba, aby si manažer asertivně o něčem jednal se svým podřízeným, tato ztracená autorita bude dotyčnému manažerovi chybět. V krizových situacích se tým musí mít o koho opřít a ke komu vzhlížet. A takovou roli bohužel nemůže splnit někdo, kdo je na úplně stejné úrovni, jako zbytek týmu.

Manažer nefunguje jako zástupce společnosti

Týmový manažer by měl fungovat jako spojka mezi řadovými členy týmu a managementem firmy. Přeci jen se pořád jedná o zástupce firmy. A pokud je příliš zadobře se svými podřízenými a nedej bože spolu s nimi například kritizuje vedení firmy, nemůže roli zástupce společnosti plnohodnotně plnit. Tato způsobuje vyčlenění týmu z firmy, frustraci mezi členy týmu a ve výsledku i řadu nedorozumění mezi vedením firmy a členy týmu.-mm-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge