Why a manager cannot be too easy-going

Proč nesmí být manažer příliš „pohodový“

What, in your view, does an ideal manager look like? Most likely they will be an expert who inspires their subordinates and also gets along with them very well. There is nothing wrong about this image; however, a manager should never be excessively easy-going. As this article will show, a manager who gets along too well with their subordinates and is too benevolent with them eventually undermines their own authority and may even prevent the team from fulfilling its maximum potential.

Ambiguous behaviour

According to INSEAD Knowledge, a manager should be relatively lenient with their subordinates but at the same time not too benevolent. Why? If a manager does not state clearly what is to be done, but instead allows endless debates and democratic votes, the team does not really know what to expect. There are no clear limits and uncertainty hangs in the air. A manager must put forward clear values and consistent, unambiguous rules which subordinates will follow without question. If these rules are set up correctly, this approach brings certainty to the team, who are then capable of working in orderly fashion.

Little authority

If a manager is too friendly with subordinates, it need not necessarily be a problem when everything is working as it should and there are no conflicts that need addressing. But when a critical situation arises, or the manager is required to speak assertively to a subordinate, their lack of authority will pose a problem. In a crisis, the team needs someone to rely on and look up to. Unfortunately, this role cannot be fulfilled by someone who is on the same level as the rest of the team.

The manager does not serve as a company representative

A team manager should act as a middle man between team members and company management. After all, a manager is a representative of the company. But a manager who gets along too well with subordinates, or even criticises management in their presence, cannot adequately fulfil the role of a company representative. This leads to the team being ostracised within the company, to frustration of team members, and subsequently to a series of misunderstandings between company management and team members.-mm-

  Proč nesmí být manažer příliš „pohodový“

  Jak podle vás vypadá ideální manažer? Pravděpodobně je to odborník, který své podřízené inspiruje a také s nimi dobře vychází. Na této představě určitě není nic špatného. Nicméně „pohodovost“ manažera se nikdy nesmí přehánět. Jak si totiž ukážeme v tomto článku, manažer, který je se svými podřízenými až příliš zadobře a je k nim příliš benevolentní, podkopává jak svoji autoritu a především může ve výsledku zabraňovat svému týmu, aby naplnil svůj maximální potenciál.

  Nejednoznačnost chování

  Podle INSEAD Knowledge platí, že manažer by sice měl být poměrně shovívavý ke svým podřízeným, ale zároveň by k nim neměl být příliš benevolentní. Proč tomu tak je? Když totiž manažer neřekne jasně, co se bude dít, a místo toho se o všem debatuje a demokraticky rozhoduje, členové týmu pak neví, co přesně od svého nadřízeného čekat. Neexistují jasné mantinely a ve vzduchu tak visí nejistota. Manažer by proto měl vyznávat jasné hodnoty a určitá neměnná pravidla, která u svých podřízených nekompromisně vymáhá. A pokud jsou tato pravidla nastavena správně, přináší tento přístup do týmu jistotu a klid na práci.

  Malá autorita

  Jestliže je manažer se svými podřízenými příliš velký kamarád, nemusí se nutně jednat o problém ve chvíli, kdy vše funguje jak má a není potřeba řešit nějaké konflikty. Pokud ale nastane krizová situace nebo je potřeba, aby si manažer asertivně o něčem jednal se svým podřízeným, tato ztracená autorita bude dotyčnému manažerovi chybět. V krizových situacích se tým musí mít o koho opřít a ke komu vzhlížet. A takovou roli bohužel nemůže splnit někdo, kdo je na úplně stejné úrovni, jako zbytek týmu.

  Manažer nefunguje jako zástupce společnosti

  Týmový manažer by měl fungovat jako spojka mezi řadovými členy týmu a managementem firmy. Přeci jen se pořád jedná o zástupce firmy. A pokud je příliš zadobře se svými podřízenými a nedej bože spolu s nimi například kritizuje vedení firmy, nemůže roli zástupce společnosti plnohodnotně plnit. Tato způsobuje vyčlenění týmu z firmy, frustraci mezi členy týmu a ve výsledku i řadu nedorozumění mezi vedením firmy a členy týmu.  -mm-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
  Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge
  Štítky: Leadership