Proč by manažeři neměli být s podřízenými příliš velcí kamarádi?

Mít s podřízenými přátelské vztahy je určitě správné. Ale nic se nemá přehánět. Je obecně známým faktem, že manažeři by neměli být se členy svého týmu příliš přátelské vztahy. Proč tomu tak je? Představíme vám několik přesvědčivých důvodů.

Ilustrační snímek

Nabourání profesionálního odstupu

Podle BBC.com by od sebe vždy měli mít nadřízený a podřízený určitý odstup. Věci, které v práci řeší, by neměly zabíhat do osobní roviny a měly by se řešit bez zbytečných emocí. Tento profesionální přístup se příliš velkým přátelstvím může narušit a vzájemná komunikace i vztahy mezi manažerem a jeho podřízenými by tím mohly utrpět.

Možnost narušení objektivity při rozhodování o konkrétních osobách

Když jste s někým přátelé, některá rozhodnutí se dělají hůře. Když například určitý podřízený neplní své povinnosti nebo je potřeba k němu z jiného důvodu zaujmout ráznější přístup, manažer nemusí postupovat tak striktně, pokud se jedná o jeho kamaráda. Tím pak trpí jak manažer, tak i celý tým.

Ztráta autority a respektu

Manažer by si měl vždy udržovat u svých podřízených určitý respekt a přirozenou autoritu. Tu může jednoduše ztratit, pokud je s podřízenými kamarád nebo pokud oni si myslí, že si k němu mohou dovolit více než k běžnému nadřízenému jenom kvůli tomu, že jsou přátelé.

Frustrace podřízených

Podřízení, kteří se třeba tak velkému přátelství s nadřízeným netěší, mohou zcela pochopitelně propadat frustraci. Mohou situaci vnímat tak, že manažer protěžuje jejich kolegy a že se jedná o neférový přístup. Aby se manažer tomuto riziku vyhnul, musí udržovat s podřízenými profesionální vztahy a především měřit všemi stejným metrem.

 

-mm-

Zdroj: BBC - zpravodajský server BBC
Zobrazit přehled článků ze zdroje BBC