Problematika budování týmu

Navzdory nejlepším snahám o zkvalitnění funkce týmů nedosahuje řada organizací stále požadovaných výsledků. Kde je problém?

- Někteří nebo všichni členové týmu nemají zájem fungovat jako tým. Zvykli si na to, že fungují samostatně a nevidí hodnoty týmové práce.

- Budování týmu není napojeno na firemními cíle. Přestože se tým poučil o chování svých členů, motivačních profilů, silných a slabých stránkách, nedokázali spojit své snažení s firemními potřebami. Také nelze spoléhat na to, že jedna akce vše vyřeší, je třeba kontinuální učení a zpětná vazba.

- Rozmlžené zacílení. V této situaci tým přesně neví, jak fungovat. Bez jasného zaměření pak členové týmu často reagují na události v jejich nejbližším okolí. Nechají se například rozptýlit ostatními členy týmu.

- Nedostatek vedení. Bez dostatečného vedení se členové týmu uchýlí k vlastním metodice. Někteří půjdou co nejrychleji a nejdál a až na pokraj svých možností a sil. Ostatní budou naopak nečinně sedět s minimem odvedené práce a stěžovat si, kolik jí ještě musí udělat. Zajistěte pravidelná setkání, kde týmu pomůžete nejen zacílit, ale také určit klíčová „jak“ dosáhnou na dané mety.

- Zkostnatělost. Tým může uvíznout v praktikách, které mohly být zavedeny před mnoha lety. To může frustrovat zvlášť nové členy týmu. „Zkušení“ členové týmu by neměli bezhlavě obhajovat staré postupy.

Pokuste se identifikovat hlavní oblast, kterou by bylo dobré zkusit změnit a vynést na světlo výhody takové změny a tím navnadit všechny členy k uskutečnění a rozhýbání zkostnatělých postupů.

Dobří týmoví lídři tráví určitý čas klasifikací cílů, kultivováním vlastních dovedností a identifikováním nových způsobů, jak dosáhnout dobrých výsledků. Současně pomáhají budovat schopnosti jednotlivců jak pro práci v týmu, tak pro samostatnou.

-av-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine