Problém problémů na pracovišti

Nechoďte za mnou s problémy, ale s návrhy řešení,“ říkají manažeři často svým lidem. Snaží se tak nejen omezit zbytečné stížnosti, ale také dát podřízeným více pravomocí a odpovědnosti, možnost skutečně změnit neefektivní chod věcí.

Problém však může být v tom, že některé problémy jsou příliš složité na to, aby s řešením mohl přijít jednotlivec nebo i celý tým. Mohou vyžadovat spolupráci mnohem širšího týmu odborníků s širším spektrem názorů.

Často se také stává, že za manažery přicházejí s řešeními jen ti nejhlasitější členové týmů, kteří dokáží prosadit své řešení, aniž by bylo zváženo více možností a názorů ostatních.

Výjimkou nejsou ani situace, kdy podřízení mají strach upozornit na problém, protože si nejsou zcela jisti řešením. Vyčkávají proto v tichosti, dokud nepřeroste do krize, kterou již nelze přehlížet. Jindy zase mají představy o možném řešení, nechtějí však svého šéfa rozčilovat nebo zatěžovat.

Týmy, ve kterých se chodí za manažerem jen s dobrými zprávami, jsou na tom v podstatě stejně jako týmy, v nichž se za manažerem nechodí vůbec. Výsledkem jsou problémy bez řešení.

Otázkou je, co tedy může manažer udělat lepšího, než vést své lidi k tomu, aby upozorňovali na problémy a zároveň navrhovali řešení.

Ilustrační snímek

Tomuto tématu se věnovat nedávný zajímavý článek na serveru Harvard Business Review. Upozornil především na to, že když členové týmu komunikují o nějakém problému, nemusí to nutně být zbytečné stěžování.

Správný způsob komunikace pomůže vytvořit prostředí bez pocitu strachu z upozorňování na problémy, v němž zároveň nebude prostor pro plané stížnosti. Vedou k tomu tři kroky.

1. Žádný strach

Zvažte své vlastní chování a upravte je tak, aby vaši lidé neměli strach říkat vám i nepříjemné věci. Uvědomte si, že řešit problémy je možné jen tehdy, pokud o nich víte. Nedívejte se na podřízené, kteří mluví o problémech, jako na neschopné fňukaly.

2. Věcný popis

Vysvětlete svým lidem rozdíl mezi stěžováním a vznášením oprávněných připomínek. Naučte je formulovat problémy věcně. Věcný popis problému musí obsahovat konkrétní fakta, zhodnocení jejich příčin a důsledků.

Člen týmu, který popisuje problém, by měl zhodnotit i svůj podíl na tomto problému a snažit se identifikovat hlubší souvislosti, které mohou být v nedostatku zdrojů či informací, pracovních procesech, časovém rozvrhu apod.

3. Správný člověk

Na základě věcného popisu problému zvažte, zda jej oznamovatel může sám vyřešit. Možná jen potřebuje váš souhlas nebo chce slyšet váš názor na možnosti řešení.

Když půjde o širší problém, najděte vhodnější osobu, která jej může vyřešit. Často to nebude jen jeden člověk, bude potřeba spolupráce více lidí. A někdy i vaše vlastní účast.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review