Přidělování úkolů - dobré mravy se vyplatí

Uložit úkol či rozdělit práci nebývá tak choulostivou otázkou jako sdělování nepříjemných zpráv, ale přesto by i tento typ komunikace měl být prováděn s taktem, dovedností a grácií. Kvalifikovaný přístup napomáhá tomu, aby byla zadaná práce vykonána co nejlépe a nejefektivněji. Způsob, jakým je úkol přidělen, je stejně důležitý jako samotný obsah sdělení, možná i více. Srovnejte následující dva přístupy: „Dostal jste za úkol zpracovat projekt X. Musí být hotov do zítřka do 12:00…“ a „Vzhledem k tomu, že vás považuji za jednoho z nejschopnějších pracovníků našeho týmu, rozhodl jem se svěřit vám náročný, ale zajímavý projekt…“

Je velký rozdíl mezi tím, řekneme-li někomu, aby vyplnil náš požadavek a situací, kdy dotyčného dokážeme zainteresovat a nadchnout. Pracovat „pro“ někoho neznamená totéž jako pracovat „s“. Pokud definujte pracovní úkoly jako něco, co musí dotyčný udělat, připravujete se o příležitost obohatit a zkvalitnit vzájemné vztahy. Existuje mnoho věcí, které děláme jen velmi neradi, ale víme, že jsou nutné – jsou součástí většího celku, vize podniku, našich životů pracovních i osobních.

Správný přístup k zadávání nepopulární práce neznamená jen podat rozumný důvod, proč je nutno ji vykonat. Je také potřeba chápat zaměstnance jako lidské bytosti a podle toho s nimi jednat. Berte na vědomí, že pracovník nemusí okamžitě porozumět vašemu pohledu na záležitost – zvyšování hlasu a ostrý tón porozumění nepomáhá. Manažer je vnímán podle toho, jak se vyjadřuje a projevuje. Nadšení, povzbuzování, sdílení informací a týmová práce mohou být jen výrazy ze slovníku. A nebo také ne, záleží na vás.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher