Prezentace: Co byste měli vědět o publiku

Ilustrační snímek

Máte za úkol připravit prezentaci. Začněte tedy přemýšlet, co chcete sdělit, jaká data budete potřebovat či jaké obrázky by vám mohly pomoci. Mnoho lidí však v této situaci zapomíná na velmi podstatnou otázku: Kdo bude vaše publikum? Čím více toho o svých posluchačích budete vědět, tím lépe můžete připravit svou prezentaci a dosáhnout úspěchu. Server Harvard Business Review připravil praktický seznam otázek, které byste si měli položit v souvislosti s publikem.

1. Kolik lidí přijde?

Velikost publika hraje zásadní roli. Ujistěte se proto, že máte aktuální informace o tom, kdo přijde a také kdo nepřijde.

2. Kdo konkrétně přijde?

Další důležitý faktor je postavení účastníků vaší prezentace ve firmě a to, komu jsou přímo odpovědní. Musíte mít alespoň základní povědomí o jejich odpovědnostech a potřebách.

3. Co už vědí?

Pokud budete prezentovat lidem, kteří jsou již obeznámeni s danou tematikou, stačí stručně shrnout základní informace, které potřebují, aby pochopili, v čem se jich vaše prezentace dotýká.

4. Co mohou předpokládat?

Zaměřte se na to, jaké správné či nesprávné názory na to, o čem budete mluvit, si publikum může předem vytvořit. Potvrďte ty správné a vyvraťte ty špatné.

5. Jak moc vás znají?

Pokud se svými posluchači nemáte bližší vztahy, bude třeba zaujmout jejich pozornost velmi silným úvodem. Můžete například začít popisem určité frustrace, kterou vyřešíte.

6. Mají stejné cíle?

Cíle některých posluchačů mohou být nejen odlišné, ale i ve vzájemném rozporu. Je-li tomu tak, zmiňte to ve své řeči a vysvětlete, proč je vaše řešení vhodné pro všechny.

7. Na jaké prezentace jsou zvyklí?

Zjistěte si, co u daného publika fungovalo v minulosti. Pokud představujete něco zcela nového, použijte příběh. Vyprávějte svůj osobní příběh, se kterým se ale publikum bude moci ztotožnit.

8. Proč přijdou?

Vaši posluchači mohou přijít z vlastního zájmu, často to však bude proto, že to po nich chce někdo jiný. V takových případech byste měli být připraveni na sníženou míru zájmu či dokonce nepřátelský postoj. Pokud víte, kdo je posílá, můžete konzultovat přípravu své přednášky s těmito lidmi, aby byla co nejpřínosnější.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review