Přestaňte vyhazovat peníze. Naučte se naslouchat

Konference Konkurenční výhoda v klubu SaSaZu
Ilustrační snímek

Každý chce být nejprve slyšen. I kvůli tomu je skutečné naslouchání tak vzácné. Bez pečlivého naslouchání se však objevují mylné předpoklady a nedorozumění. Vznikají chyby, neefektivní rozhodnutí a nákladné omyly. Na osobní úrovni jsou navíc zraněny city a dochází k oslabení soudržnosti týmů. Výsledkem je ochromená důvěra, zhoršení komunikace a spousty vyhozených peněz.

Jak překonat překážky v naslouchání

Překážkou je hlavně strach, který lidé mohou mít. Nejčastěji mají strach, že:

- Druhá strana bude mít pocit, že došlo k dohodě, když ve skutečnosti k žádné dohodě nedošlo.

- Zjistí, že jejich stanovisko je chybné nebo nedostačující.

- Nezazní jejich vlastní pohled na věc.

Naslouchání je mnohem víc než jen poslouchání. Je to o tom, úplně pochopit postoj a názor toho druhého. Poslouchání je pasivní, zatímco naslouchání je aktivní volbou. Perspektivy a pohledy ostatních mají svou hodnotu. Díky poctivému naslouchání uvidíte najednou širší souvislosti a budete moci přijímat lepší rozhodnutí. Použijte tyto dva kroky, které doporučuje web management-issues.com.

1) Soustřeďte se na toho, s kým jednáte

Začněte tím, že se budete plně soustředit na dotyčnou osobu. Udržujte dobrý oční kontakt a pokuste se nevěnovat ničemu jinému, žádné rozptylující aktivitě. Také na chvíli odložte vlastní názory – sdílet je budete moci později. Pokuste se naladit na druhého také prostřednictvím neverbální komunikace. Zeptejte se sami sebe: Je váš protějšek frustrovaný? Má z něčeho obavy, je šťastný nebo zklamaný? Popisuje problém? Nabízí řešení? Očekává od vás, že něco konkrétního uděláte? Snažte se pochopit více než jen slova, která jsou vyřčena nahlas.

2) Ověřte si, zda jste pochopili správně

Správnost svých dojmů si u svého protějšku potvrďte. Buďte zvídaví a ptejte se. Pokud jste se zmýlili, žádejte vysvětlení a objasnění. Musíte být schopni stručně shrnout to, co druhý tvrdí tak, aby vám to odsouhlasil. Teprve pak máte jistotu, že jste mu naslouchali správně.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues