Přeměňte každotýdenní porady na tréninkové lekce

Ilustrační snímek

Správně poskytované příležitosti k rozvoji jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují angažovanost zaměstnanců. Zvýšená angažovanost znamená mimo jiné i nižší fluktuaci zaměstnanců – a schopnost udržet si talentované lidi je velká konkurenční výhoda. Požádejte každého, aby pro ostatní připravil takový malý trénink, klidně jen na půl hodiny. Ať si postupně každý vybere nějaké téma, v souladu s vlastním plánem rozvoje. Někdo může demonstrovat například několik technik na uplatnění strategického myšlení nebo kreativity, o kterých se dočetl v nějakém článku nebo je viděl v TED videu. A jaké další možnosti navrhuje web management.about.com?

1) Ať promluví o svých úspěších a sdílejí své zkušenosti

Manažeři často svolávají porady, aby se na nich mluvilo o úspěších a neúspěších uplynulého týdne. Celý tým se obvykle shodne na tom, jaké tyto hlavní úspěchy a neúspěchy byly a potom jsou navrženy a prodiskutovány plány na příští týden. Ačkoliv byly při dosahování úspěchů zcela jistě získány určité zkušenosti, jsou tyto velmi zřídkakdy sdíleny s ostatními. Více času se věnuje chybám, ale poučení z úspěchů je přece také důležité. Stanovte pravidlo, podle kterého každý, kdo zaznamenal v průběhu minulého týdne úspěch, bude tři minuty mluvit o tom, co se díky němu naučil. Tato technika pracuje v obou směrech – ostatní se něco naučí a onen zaměstnanec je zároveň odměněn veřejným uznáním svých úspěchů. Úsilí, které bylo vloženo do výzkumu a do riskantních kroků, tak může inspirovat zbytek týmu.

2) Každý může být facilitátorem

Když necháte rotovat roli facilitátora celého setkání, zjistíte, jak se který zaměstnanec chová ve vůdčí roli. Budete mít možnost poznat, jak reaguje, když je pod tlakem a když je vidět. Po každé poradě požádejte ostatní, aby se shodli na tom, jaká je hlavní silná stránka dnešního facilitátora. A stejně tak se zeptejte, v které jedné věci by se měl zlepšit.

-jk

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management