Překonejte svého "vnitřního podvodníka" a začněte si věřit

Ilustrační snímek

Jste úspěšní a přesto máte pocit, že si veškeré benefity, které vám přináší kariéra nebo osobní život, prostě nezasloužíte? Pak pravděpodobně trpíte tzv. „syndromem podvodníka“, kdy však klamete především sebe než okolí. Server Business 2 Community připravil článek nabízející pár rad, které by vám i dalším lidem měly pomoci poznat sebe sama a přestat se omlouvat za svůj zasloužený zdar.

Zejména úspěšné ženy v businessu jsou nejvíce ohroženou skupinou, která trpí až patologickou neschopností internalizovat si své vlastní pokroky a přijmout je za své. Důkazy úspěchu označují jako pouhé štěstí, náhody nebo důsledek klamání svého okolí, aby si myslelo, že jsou lepší a inteligentnější než ony. Znáte někoho takového ve svém okolí? Jste to vy?

Jak z toho ven? Metoda, která se v tomto případě využívá, je zejména tzv. kognitivně behaviorální terapie. Díky ní se postižený člověk naučí lépe poznat svou hodnotu a identifikovat chybné domněnky, které vedou často zcela k bezdůvodným obavám i zmíněnému pocitu zastírané neschopnosti. Detailněji tuto metodu rozebírat nebudeme, to je úkolem psychoterapie. Raději poradíme několik užitečných kroků, jak se vyrovnat s vlastními úspěchy a pomoci tak sobě nebo někomu dalšímu v kariéře i životě.

1. Mluvit, mluvit, mluvit

Zejména mladší ženy, které se pohybují v businessu, se musí naučit vyjádřit svůj názor a aktivně přispívat do diskuzí nebo je samy vyvolávat. Pokud máte někoho takového v týmu, kdo je schopný, avšak není si toho příliš vědom, povzbuďte ho(ji). Buďte si vědomi účasti těchto osob na poradách a prezentacích a snažte se na ně obracet v diskuzích nebo ho(ji) přímo požádejte o příští prezentaci. Dobrým způsobem, jak takové lidi rozmluvit o věcech, kterým rozumí, jsou kulaté stoly, kde se v diskuzi každý vystřídá. Pro vás to platí také, pokud trpíte stejným syndromem. Mluvte, mluvte, mluvte…a iniciujte příležitosti ke komunikaci sami.

Pokud máte pocit, že se zaměstnanec dostatečně neprojevuje a možná si některé pocity nechává pro sebe, iniciujte rozhovor. Začněte zlehka. Pomozte druhé osobě se rozmluvit o svých starostech a očekáváních. Někdy prostě sdílení myšlenek nahlas pomůže získat lepší perspektivu a nevidět věci tak černě.

2. Monitorujte pracovní zátěž

Ovlivněné ženy (i muži) často mají tendenci vykonávat více úkolů a v náročnějším časovém tempu než jejich okolí. Mají neustále pocit, že musí něco někomu (a zejména sobě) dokazovat a přesahovat rámec běžných očekávání. Výsledky mohou být možná úžasné, a pokud jste v roli zaměstnavatele, jásáte, pro dotyčnou osobu to však není vůbec zdravé. Udržujte si přehled o nadprůměrně výkonných zaměstnancích a nenechte je dosáhnout pracovní frustrace nebo vyhoření.

Pokud sami čelíte podobné situaci, je důležité chápat, že to není zcela v pořádku, pokud váš organismus nebo psychika trpí. Promluvte si se svým nadřízeným, porovnejte své i firemní priority a hodnoty, a společně nastavte hranice.

3. Evidujte dosažené úspěchy

Má-li někdo z vašeho týmu nebo vy osobně problém přijmout své úspěchy, obyčejně ocenění nebo uznání od druhé osoby nemá význam. Řešením je vytvořit soupis dosažených úspěchů a nechat jejich autora pokud možno objektivně zhodnotit tyto výsledky, jako by se jednalo o přezkoumání práce jiné osoby. Podpoříte tak poctivé sebehodnocení a schopnost vidět věci objektivně. To jsou přeci důležité obchodní i manažerské dovednosti, ne?

-bn-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com