Předpoklady úspěšného řízení projektů

Titul manažer projektu (v Čechách většinou v anglické verzi Project Manager) se vyjímá na vizitkách mnoha lidí, kteří ve skutečnosti žádný projekt nevedou. Vypadá to zkrátka lépe než „asistentka“ a často i lépe než „konzultant“. Může jít také o manažera, který má na starosti určitý projekt, ale chybí mu povědomí o základních technikách projektového řízení, což jeho práci značně ztěžuje.

Ilustrační snímek

Pokud to tedy s prací projektového manažera myslíte vážně a nemáte za sebou vzdělání v tomto směru, měli byste začít alespoň základním kurzem. A neměly by vám chybět následující předpoklady, na které upozornil server PM Hut.

1. Strategické uvažování

Projektový manažer musí mít v první řadě vizi. Stejně důležité je však umět vytvořit strategický plán, kterým se bude řídit projektový tým. Patří sem vše od výběru správných nástrojů a metod až po řešení problémů, které mohou nastat.

2. Odborné kompetence

Znalost oboru působnosti firmy je důležitá, nikoli však zásadní. Důležitější je ovládat techniky řízení projektů a umět rozlišit, co funguje a co ne.

3. Organizační schopnosti

Manažer projektu musí mít stále na paměti, že čas jsou peníze. Měl by dělat vše pro to, aby jeho tým plnil úkoly včas a v rámci určeného rozpočtu. To vyžaduje zkušenosti nejen s řízením projektů, ale především seřízením lidí.

4. Psychická odolnost

Věci nikdy nejsou přesně podle plánu. Projektový manažer proto musí umět zachovat klid a v obtížných situacích vždy vyhodnotit možnosti řešení. Neměl by se také bát požádat o pomoc druhé. Hodně pomůže i smysl pro humor.

5. Smysl pro odpovědnost

Odpovědnost za úspěch projektu znamená odpovědnost za to, jak vaše rozhodnutí ovlivní lidi kolem vás a celou firmu. Než půjdete do rizika, zvažte své možnosti v případě úspěchu i neúspěchu. V případě neúspěchu nesvalujte vinu na svůj tým.

6. Nadšení

Dobrý projektový manažer dokáže motivovat svůj tým tím, že z něho vyzařuje energie a pozitivní přístup k práci. I když se někdy energie nedostává, pozitivní přístup by měl zůstat vždy.

7. Komunikační dovednosti

Týmová práce bez dobré komunikace nemůže fungovat. Projektový manažer musí umět přesvědčovat, povzbuzovat a také naslouchat. Musí umět kritizovat i chválit.

8. Vůdcovské schopnosti

Leadership by se dal stručně shrnout asi takto: Buďte dobrým příkladem a lidé za vámi půjdou. Lídr v roli projektového manažera stanovuje vysoká očekávání a umí uznat podíl všech na jejich realizaci. Věří druhým a není arogantní.

9. Inovativnost

Dobrý projektový manažer hledá nová lepší řešení starých problémů. Nebojí se nových technologií a postupů k posílení výkonnosti týmu.

10. Schopnost projevit uznání

Umění poděkovat je silný motivační nástroj. Manažer projektu by jej neměl přehlížet a měl by se svým týmem slavit dílčí i konečná vítězství.

Jaké byly vaše začátky v řízení projektů? Jakou metodiku upřednostňujete a jaké další dovednosti jsou podle vás nejdůležitější?

-kk-

Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje PM Hut