Předpojatosti při kariérním postupu: Muži mají výhodu z pití s nadřízenými

Zaměstnanci mužského pohlaví, kteří nově přešli pod manažera, ve své kariéře stoupali rychleji, než jak stoupali ti, co pracovali pod manažerkami. Zaměstnankyně přidělené pod manažerky však takovou výhodu neměly.

Ilustrační snímek

Ženy se nedostávají k vlivným nadřízeným tak snadno

Vytváření neformálních vztahů s mužskými manažery je pro ženy méně snadné. Harvard Business Review se zaměřilo právě na efekty socializace v práci. Použili dotazníky i data ve spolupráci s velkou asijskou bankou, aby zjistili, zda rozdíl v odměňování žen a mužů souvisí s tím, že se muži daleko spíše než ženy neformálně stýkají se svými nadřízenými: chodí s nimi sportovat a popíjet. Ukázalo se, že zde opravdu existuje značný rozdíl.

Jaký vliv má pohlaví manažera na kariéru podřízených

Socializace prostě funguje ve prospěch mužů. Podle článku se manažerky, na rozdíl od manažerů, stýkaly s podřízenými ženami i muži stejně.

Mužští manažeři ani nebyli nijak lepší v motivaci svých mužských podřízených. Všechny objektivní metriky zaměstnanců a zaměstnankyň totiž byly srovnatelné.

Výhoda, kterou muži získali, se také neprojevila okamžitě. Aby měla nějaký efekt, trvalo to asi rok. Zkrátka to trvá nějaký čas, než si zaměstnanci přes neformální kontakty získají dostatečnou podporu.

Povyšujte ty nejlepší pracovníky, ne ty, kteří vynikají ve společném popíjení

Vytvářejte raději takové příležitosti, aby neformální vztahy se svými nadřízenými mohli navazovat všichni podřízení nehledě na jejich pohlaví. Je pravda že manažeři asi častěji budou hrát fotbal se svými mužskými podřízenými, stále ale můžete:

  • Podporovat aktivity, do kterých se mohou zapojit i zaměstnankyně
  • Pro rozhodování o kariérním postupu vycházet z objektivnější informací, např. z dosažených tržeb nebo počtu přednesených nápadů na zlepšení
  • Hodnotit zaměstnance vícero manažery (neformální vazby nesouvisející s výkonem tak budou mít menší dopad)
  • Podporovat rozmanitost na nejvyšší úrovni – vše totiž nasvědčuje tomu, že manažerky mezi muži a ženami nedělají rozdíl. Více žen ve vrcholných pozicích proto vyrovná podmínky i pro ženy níže.

 

-jk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review