Předání podniku mladší generaci: Na co musíte dát pozor

Ilustrační snímek

Rodinné podniky jsou silné především díky důrazu na dlouhodobou perspektivu. Často jsou značně propojeny s místními komunitami a mají věrné pracovníky. Většinou jde o menší podniky, a tak je pro ně občas obtížné přilákat talenty či získat úvěry. I proto jen 12 % rodinných firem zůstane v rodině až do třetí generace. Z budoucích nástupců si 88 % uvědomuje, že se budou muset hodně snažit, aby si zasloužili důvěru zaměstnanců. A důvěryhodnost je pro ně klíčová i ve vztahu k zákazníkům, protože pouze dobré jméno firmy nestačí. Dokládá to studie Bridging the gap: Handing over the family business to the next generation společnosti PricewaterhouseCoopers, zaměřená na rodinné firmy a problematiku nástupnictví. Pochází z dubna roku 2014 a byla založena na 207 rozhovorech s lidmi z 21 států světa.

Nové technologie a organizační změny

Celých 86 % budoucích nástupců chce provést významné změny. Leckdy připouští, že budou muset propouštět. Mladší generace chce více využívat sociální sítě pro marketingové účely a chce i zvýšit investice do moderních technologií. Plánuje i organizační změny, protože chce dosáhnout vyšší úrovně profesionality díky školením a plánování rozvoje zaměstnanců.

Noví šéfové chtějí vyšší růst své firmy

Téměř celá polovina z těch, kteří mají převzít rodinný podnik, má vysokoškolské vzdělání v oblasti obchodu nebo managementu. Zlepšit chtějí rozpočtování a finanční plánování, modernizovat IT systémy a změnit styl řízení a reportování.

Komunikace je zásadní

Úspěšné nástupnictví je třeba plánovat celé roky dopředu. V rodinných firmách hrozí vnitřní konflikty plné emocí. Proto je důležité a nezbytné vyjasnit si vzájemná očekávání ohledně rolí, které mají připadnout příštím mladým šéfům. Předání v první generaci často ztroskotává na tom, že si mladší generace představuje svůj život jinak. Rodinné firmy si často poradí s krizemi přicházejícími z vnější, ale zničí je vnitřní spor.

-jk-

Zdroj: PriceWaterhouseCoopers - mezinárodní síť společností, která poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby
Zobrazit přehled článků ze zdroje PriceWaterhouseCoopers