Pozor, změna

Budoucnost už nepatří tradičním finančním ředitelům (CFO), ale hodnotovým ředitelům (CVO, Chief Value Officer). Vzrůstající nároky okolního prostředí znamenají tlak na změnu pracovní náplně a role finančních ředitelů. Stále méně jsou oceňováni pouze za splnění úkolů finanční a účetní administrativy a stále více musí přebírat odpovědnost za celkové řízení hodnoty společnosti.

Organizace jsou posuzovány na základě toho, zda zvyšují svou hodnotu, či nikoliv. Důraz na zvyšování hodnoty je patrný z rozšiřujícího se využití **Economic Value Added** (EVATM), kdy jsou ředitelé hodnoceni a odměňováni podle toho, o kolik zisk převýšil náklady na celkový kapitál vložený do podnikání. Nové role CVO zahrnují řízení hodnoty společnosti, zajišťování vztahů s investory, definování nových podnikatelských modelů a řízení rizik.

CVO musí být schopni okamžitě reagovat na podrobné dotazy na příčiny vývoje hospodaření podniku a na spolehlivost prognóz vývoje budoucího. Musí proto disponovat kvalitním ekonomicko-provozním modelem, který detailně sleduje výkonnost společnosti ve vztahu k hlavním strategickým cílům. Takový model musí dobře popisovat vztahy příčin a důsledků v podniku a podporovat variantní simulace typu „co se stane, když“. Často používanou a vhodnou metodiku pro vytvoření takového modelu představuje **Balanced Scorecard**.
Zdroj: Euro - web týdeníku Euro
Zobrazit přehled článků ze zdroje Euro