Porady efektivněji

Všichni víme, že porady jsou nákladné. Zejména pro malé firmy může být přerušení práce klíčových lidí hodně drahé. To však neznamená, že všechny porady by se měly zrušit. V určitých případech dokáží výhody porad převážit nevýhody a s nimi spojené náklady. Je proto třeba naučit se scházet obezřetněji. Začít můžete tím, že přestanete pořádat porady, jejichž jediným účelem je sdílení aktuálních informací (zejména pokud se tyto informace pravidelně opakují). Efektivnější může v takových případech být hlasová nebo elektronická pošta. Zrušte také porady pořádané v pondělí. Scházet se pravidelně bez důvodu nemá smysl, natož pak hned po víkendu.

Kdo, co, jak, proč...

Na začátku každé porady by mělo stát zodpovězení otázky, proč jste se sešli a čeho chcete dosáhnout. Vymezení cíle porady a tónu, v němž bude vedena, představuje klíčovou vůdcovskou odpovědnost. Na konci každé porady by pak mělo přijít shrnutí akčních kroků pro každou ze zúčastněných osob.

Velmi užitečné je také naučit se rozvrhovat porady včetně času, který účastníci potřebují k přesunu na místo další porady. Deseti až patnáctiminutové přestávky výrazně sníží stres. Snažte se setkání rozvrhovat tak, aby čas konání co nejlépe odpovídal potřebám vašeho týmu. Pokud chcete, aby vaše porady byly stručnější, akčnější a více se soustředily na řešení, vyzkoušejte to, co se již v mnohých firmách osvědčilo – při poradách neseďte, ale stůjte.

 -kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com