Podporujte posly svých špatných zpráv

Personalisté jsou často ti, kdo mají ve firmách na starosti nutná zla, například propouštění. Když mají některému kolegovi oznámit, že je propuštěn, je to pro ně stresující. A moc nepomůže ani to, že se tak děje pro větší dobro, v zájmu celé firmy.

Vedení firmy jim to může usnadnit tím, že propouštěným nabídnete určitou, byť přechodnou pomoc. Manažeři by také měli nechat své HR kolegy trochu vydechnout, když je propouštění více. O emoce svých kolegů, kteří mají vyřídit ono nezbytné zlo, byste se zkrátka měli starat.

Ilustrační snímek

Následek snižování nákladů: Stres a úzkost

Když vaši personalisté musejí pravidelně zažívat to trápení, které cítí lidé přicházející o práci, vyčerpá je to. V nedávné studii, bylo dotazováno 21 HR profesionálů. Tito lidé museli za svou kariéru sdělit nepříjemnou novinu 20 až 250 lidem – a to při osobních setkáních. Ukazuje se, že v této oblasti je možné identifikovat několik významných stresorů, upozorňuje web strategy-business.com.

1) Obavy, zda je propouštění skutečně oprávněné. Lidé z HR jsou ve stresu tehdy, když si nejsou jisti, že je propouštění namístě.  

2) Pocit, že dotyčnému zásadně zkomplikovali život. Dozvědět se, že jste propuštěni je většinou velká nepříjemnost. A když se dotyčný kolega z HR do takové situace dostává pravidelně, může se u něj vyvinout něco na způsob posttraumatického stresu.

3) Velkým problémem je také nejistota. Načasování i samotný proces propouštění totiž často pochází od manažerů nahoře. A personalisté pak už jen tato rozhodnutí vykonávají. Další neznámou podporující stres je samozřejmě také nepředvídatelná reakce těch, kdo se o své výpovědi dozvídají.

Nabídněte podporu

Stres zaměstnanců spojený s vykonáváním nutného zla ve firmě lze snížit dodržováním profesionálních standardů a slušného chování. Poslům špatných zpráv pomůže i to, když mohou se špatnou zprávou říci a nabídnout i něco pozitivního.

Firmy by měly těmto lidem zajistit školení zaměřené na možnosti, jak nepříjemné situace lépe zvládat. Pouze poradenství však vašim personalistům stačit nebude. Potřebují svobodu ve svém jednání, která se však bude opírat o pevné organizační a procesní základy pomoci druhým.

-jk-

Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business