Podniková etika v praxi

Podniková etika v praxi

Poradce Michael Rion v článku poskytuje rady manažerům, kteří chtějí na pracovišti uplatňovat zásady podnikové etiky. Tvrdí, že zaměstnanci, s nimiž se jedná eticky a čestně a kteří si zásady etiky osvojí, jsou produktivnější než zaměstnanci ostatních firem, kde se tyto zásady neprosazují. Pro tyto firmy to má i praktickou výhodu – jestliže jejich zaměstnanci jednají podle zásad etiky, nedochází tolik k soudním sporům a konfliktům.

Podniková etika se nedá naučit v pravém slova smyslu. Je třeba spíše posilovat stávající hodnoty zaměstnanců a aplikovat je na konkrétní prostředí. Zaměstnanci by měli být také schopni rozpoznat etické problémy na pracovišti a adekvátně na ně reagovat.

Manažeři, kteří chtějí etiku aplikovat ve své firmě, by měli nejprve svým zaměstnancům správně podat podnikové hodnoty, aby nad nimi mohli sami začít přemýšlet a podřizovat jim své rozhodování. Postupem času je vhodné realizovat určité „školení“, které by bylo zaměřeno na konkrétní dilemata, se kterými se lidé v praxi setkávají a jejich etické řešení.
Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek