Pět základních komunikačních dovedností

Umět správně komunikovat již v dnešním obchodním světě není výhoda, ale nutnost. Čím vyšší má pak člověk postavení v podniku, tím více musí komunikaci ovládat. Článek proto shrnuje pět základních komunikačních dovedností, které mohou na první pohled vypadat samozřejmě, ale zcela samozřejmé vždy nebývají. Určeny jsou zejména majitelům menších podniků.

- Mluvení. I když zrovna nejste vrcholovým manažerem, který musí investorům nebo liniovým manažerům vysvětlit podnikovou krizi, budete jistě často hovořit veřejně před kolegy v rámci vašich denní povinností. Schopnost mluvit veřejně je naprostá nutnost, bez které se již nemůžete obejít.
- Naslouchání. Naslouchání představuje rozdíl mezi uzavřením a ztrátou obchodu, získáním a ztrátou klienta, motivováním a demotivováním týmu nebo utužením a zničením vztahu se zaměstnanci. Není to pasivní stav mysli, ale předstupeň úspěšných obchodních aktivit.
- Psaní. Veškerá oficiální komunikace probíhá písemně. Jmenujme například důležité dohody s dodavateli, strategická partnerství, směrnice, tiskové zprávy pro veřejnost, dopisy investorům atd.
- Vedení porady. Schůze mohou přinést světu mír, nebo ukrást patnáct hodin týdně i tomu nejlepšímu časovému plánovači. Schopnost vést schůzi je tak předpokladem pro to, aby měla nějaké pozitivní výsledky a nebyla jen ztrátou času.
- Řešení konfliktů. Spory mohou vznikat mezi majiteli podniků a jejich klienty, interními týmy, státními orgány, investory atd. Přecházet je bez povšimnutí není možné.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher