Pět vlastností úspěšných lidí

Každý máme jinou definici úspěchu. Pro někoho jsou úspěch peníze, pro jiného volný čas, pro třetího může mít úspěch podobu sportovního výkonu. Nehledě na to, jak úspěch definujete vy, jedno je jisté – nelze jej dosáhnout bez odhodlání, soustředěného výkonu a dlouhodobé, tvrdé práce. Ať už jsou vaše cíle jakékoliv, zde je pět vlastností, které vám jejich dosažení ulehčí a kterými se vyznačují ti, kteří úspěchu skutečně dosáhli.

Ilustrační snímek

Tento text vychází z článku na webu Entrepreneur.com.

Dlouhodobé zaměření na jednu věc

Úspěšní lidé se vyznačují trpělivostí a vytrvalostí. Nepřelétávají z jednoho oboru do druhého. Vyberou si jednu věc (ideálně tu, která je baví a ve které jsou dobří) a té se věnují dlouhodobě.

Expertiza v určité oblasti

Ti, kteří dosáhli úspěchu, většinou musí začít dělat něco trochu jinak, než to dělají ostatní, musí přijít s novým řešením nebo neotřelým pohledem na věc. To vše by nebylo možné, aniž by byli v dotyčném oboru experty.

Ochota učit se a měnit své názory a přístupy

Stejně důležitá jako vytrvalost je i ochota neustále se vzdělávat a přijímat nové podněty. Určitá otevřenost novým přístupům a názorům okolí je společná všem úspěšným lidem. Protože pokud byste se zasekli ve statusu quo a nebyli ochotni své názory nijak měnit, brzy vám takříkajíc ujede vlak.

Pozitivní přístup

Úspěšní lidé obecně umí něco vytěžit z každé situace, a to i z těch negativních. Jak to dělají? Tak, že si udržují pozitivní přístup. Místo toho, aby si zoufali, se snaží v každé situaci najít nějakou příležitost a využít ji ve svůj prospěch.

Ochota a schopnost efektivně komunikovat a navazovat mezilidské vztahy

Žádný člověk nemůže dosáhnout dlouhodobého úspěchu sám. Proto jsou úspěšní lidé mistři komunikace a navazování mezilidských vztahů. Vědí totiž, že jedině opora v podobě silné sítě kontaktů jim pomůže dosáhnout svých vytyčených cílů.

 

-mm-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com