Pět otázek, které musíte pokládat podřízeným, aby se cítili motivovaní

K motivaci podřízených je zapotřebí, abyste jim vy, tedy manažeři, dávali najevo, že se zajímáte o jejich potřeby a nápady a že berete jejich myšlenky a podněty v potaz. V každém případě byste se měli snažit nebýt druh šéfa, který své podřízené vnímá pouze jako stroje a zdroje a na osobní rovině je zná jenom velmi povrchně. Jedním ze způsobů, jak projevit skutečný, lidský zájem o své podřízené, je pokládat jim pravidelně vhodné otázky. Jaké? To vám řekneme v dnešním článku.

Ilustrační snímek

Tento text vychází z článku na Forbesu.

„Jaké jsou tvé priority?“

Každý člověk (a tedy i každý podřízený) má různé priority. A ke každému je proto potřeba přistupovat z manažerského hlediska trochu odlišně. Nemusíte se podřízených vysloveně ptát, jaké jsou jejich priority, ale měli byste zjistit, co považují za důležité a klíčové ve své kariéře i ve svém životě. Hodně vám to pomůže s jejich následným vedením.

„Co by se mělo stát v příštích třech letech?“

Stejně jako by měl mít tým jako celek svou kolektivní vizi, i jeho členové by měli mít svou vlastní, individuální vizi. Pokud ji vaši podřízení nemají, měli byste jim pomoct ji vymyslet. Budou pak mimo jiné i lépe motivovaní k práci a osobnímu rozvoji.

„Jakého projektu by ses chtěl/a určitě účastnit?“

Zjistěte, jaké jsou ambice dotyčného pracovníka, a zajímejte se i o to, v čem vidí své silné stránky. Pomůže vám to rozhodnout, jakých projektů se může účastnit a jakým směrem jej budete moct navést co se týče osobního a kariérního rozvoje.

„Máš nějaké výhrady k mému manažerskému stylu?“

Vaši podřízení jsou nekonečnou studnicí inspirace a zpětné vazby vůči vašemu manažerskému stylu. Využijte tohoto zdroje a zjišťujte průběžně od členů svého týmu, v čem se coby manažer můžete zlepšit.

„Jak ti můžu pomoct být ještě lepší?“

Jinými slovy - zajímejte se o to, co pracovníkům chybí a co by jim pomohlo být nejen efektivnějšími pracovníky, ale i spokojenějšími lidmi obecně.

 

-mm-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com