Pět manažerských stylů: Jaký je ten váš?

Existuje pět základních manažerských stylů. Každý má své výhody i nevýhody. To, jaký manažerský styl volíte (ať už záměrně nebo nevědomky) a který se na vás nejlépe hodí, je dáno vašimi osobnostními vlastnostmi i prostředím, ve kterém svůj tým vedete. Zde je seznam pěti základních manažerských stylů. Schválně – který je ten váš?

Ilustrační snímek

Demokratický management

Jak uvádí The Muse, demokratický management je založený na debatách, hlasování, kolektivním rozhodování a rozvinuté komunikaci. Výhodou je, že si všichni členové týmu připadají součástí dění. Nevýhodou je mnohdy pomalost a také to, že hlavně v krizových situacích může chybět asertivní vedení.

Direktivní management

Tento druh vedení je mnohem méně demokratický a je více založený na tom, že vedoucí zkrátka podřízeným jasně říká, co mají dělat. Chybět tak často může flexibilita nebo schopnost dívat se na věci z více úhlů. Daní za rychlost a efektivitu je také sklon manažera sklouzávat k mikro-managementu.

Management založený na vztazích

V rámci tohoto stylu jsou si všichni rovni. Vedoucí má se svými podřízenými kamarádské vztahy, všichni si navzájem důvěřují a postupují společně jako tým. Pospolitost týmu je ale založena na vztazích a emocích a díky tomu může být i poměrně křehká.

Management ve stylu „laissez faire“

Manažer dává podřízeným maximální volnost. Nechává jim prostor pro vlastní iniciativu, moc jim do jejich práce nemluví a pouze koordinuje jejich práci. Zaměstnanci jsou často v tomto uspořádání velmi spokojení, ale často chybí nějaká jednotící vize.

Transakční management

Management založený víceméně čistě na systému nabídky a poptávky. A na systému odměňování. Manažer má s podřízenými skoro až čistě obchodní vztah. Tento systém může fungovat dobře, ale ve chvíli, kdy je například nějaká krize, může chybět motivace a odhodlání pracovníků dělat něco navíc.-mm-

Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse