Pět frází, které vám pomohou získat si důvěru podřízených

Jakýkoliv tým může pracovat efektivně jenom tehdy, když mají jeho členové důvěru ve své vedení. A také platí, že manažer týmu může své podřízené vést a motivovat jenom tehdy, když je schopen s nimi efektivně komunikovat a získávat si jejich důvěru. Zde je pět frází, které byste měli začít používat při každodenní komunikaci se svými podřízenými, abyste si získali jejich důvěru.

Ilustrační snímek

Jméno druhého člověka

Jak uvádí Forbes, asi nejefektivnějším způsobem, jak si získat při konverzaci důvěru druhého člověka, je oslovovat jej jménem. Dáváte tak najevo, že k dotyčnému zaujímáte individuální přístup a že vás daný člověk zajímá.

„Dobrá poznámka“

Podporujte člověka, se kterým mluvíte, v jeho myšlenkách a nápadech. Lidé se vám poté budou více otevírat a budou s vámi sdílet své poznatky, což prohloubí vzájemnou důvěru mezi vámi.

Shrnutí toho, co druhý člověk řekl

Když váš partner v konverzaci vyjádří nějakou myšlenku, shrňte ji poté vlastními slovy. Ukážete tak, že posloucháte a přemýšlíte nad tím, co je vyřčeno, a že pouze nečekáte, až druhý přestane mluvit, abyste mohli začít mluvit sami.

„Chápu“

Dávejte druhému člověku najevo, že rozumíte jeho postoji a že jste schopni se do něj vcítit. Vzájemné důvěry totiž dosáhnete jen pomocí empatie.

Sdílení vlastních pocitů a zkušeností

K prohloubení vzájemné důvěry je pak nutné sdílet i něco z vaší strany. Sdělte dotyčnému nějakou vlastní zkušenost nebo vlastní pocit a podpoříte tak vzájemné, důvěrné pouto mezi vámi a člověkem, se kterým mluvíte.

 

-mm-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com