Five phrases that will help you gain the trust of your subordinates

Pět frází, které vám pomohou získat si důvěru podřízených

A team is only capable of working effectively if its members trust their manager. It is also true that a team manager can only lead and motivate their subordinates if they are able to communicate with them effectively and thus earn their trust. Here are five phrases you should start using in everyday communication with subordinates in order to gain that trust.

The other person's name

As Forbes states, probably the most effective way to gain the trust of another person is to use their name. This shows you have an individual approach towards that person and are interested in them.

"Good point"

Support the other person in their thoughts and ideas. People will then open up to you more and share their opinions with you This will further deepen the mutual trust between the two of you.

Summing up what the other person said

When your partner in conversation shares a thought with you, you should then sum it up in your own words. This will show you are listening and thinking about what they say, rather than just waiting for them to stop talking so that you can start speaking yourself.

"I understand"

Show the other person you understand their attitude and are capable of empathising with them. The fact is you can only reach mutual trust through empathy.

Sharing your own feelings and experiences

In order to build trust, you must also share something yourself. Tell the other person about your own experiences or feelings, and thus support the mutual and individual bond between you both.

 

-mm-

  Pět frází, které vám pomohou získat si důvěru podřízených

  Jakýkoliv tým může pracovat efektivně jenom tehdy, když mají jeho členové důvěru ve své vedení. A také platí, že manažer týmu může své podřízené vést a motivovat jenom tehdy, když je schopen s nimi efektivně komunikovat a získávat si jejich důvěru. Zde je pět frází, které byste měli začít používat při každodenní komunikaci se svými podřízenými, abyste si získali jejich důvěru.

  Jméno druhého člověka

  Jak uvádí Forbes, asi nejefektivnějším způsobem, jak si získat při konverzaci důvěru druhého člověka, je oslovovat jej jménem. Dáváte tak najevo, že k dotyčnému zaujímáte individuální přístup a že vás daný člověk zajímá.

  „Dobrá poznámka“

  Podporujte člověka, se kterým mluvíte, v jeho myšlenkách a nápadech. Lidé se vám poté budou více otevírat a budou s vámi sdílet své poznatky, což prohloubí vzájemnou důvěru mezi vámi.

  Shrnutí toho, co druhý člověk řekl

  Když váš partner v konverzaci vyjádří nějakou myšlenku, shrňte ji poté vlastními slovy. Ukážete tak, že posloucháte a přemýšlíte nad tím, co je vyřčeno, a že pouze nečekáte, až druhý přestane mluvit, abyste mohli začít mluvit sami.

  „Chápu“

  Dávejte druhému člověku najevo, že rozumíte jeho postoji a že jste schopni se do něj vcítit. Vzájemné důvěry totiž dosáhnete jen pomocí empatie.

  Sdílení vlastních pocitů a zkušeností

  K prohloubení vzájemné důvěry je pak nutné sdílet i něco z vaší strany. Sdělte dotyčnému nějakou vlastní zkušenost nebo vlastní pocit a podpoříte tak vzájemné, důvěrné pouto mezi vámi a člověkem, se kterým mluvíte.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com