Pět důvodů, proč jsou perfekcionisté neefektivní. A jak perfekcionismus překonat

Když je někdo perfekcionista, nebývá příliš efektivním pracovníkem. To platí jak u manažerů, tak i řadových pracovníků. Co je vlastně na perfekcionismu špatného, proč jsou perfekcionisté ve výsledku nekvalitní pracovníci a jak lze tento problém překonat?

Ilustrační snímek

Paralýza v rozhodování a analýze

Podle Addicted2Success.com sebou perfekcionismus přináší i určitou paralýzu. A to paralýzu v rozhodování a ve schopnosti analyzovat svoji práci nebo problémy. Lidé, kteří jsou perfekcionisté, se natolik soustředí na detaily, že ztrácí z dohledu celkový kontext a ve výsledku nejsou schopni se efektivně rozhodovat, hledat kompromisní řešení a objektivně analyzovat problémy. Proto je nutné si při rozhodování a analýze předem určit, na jakou úroveň detailu se budete zaměřovat, a nezaobírat se přílišnými drobnostmi.

Nerealistická očekávání

Perfekcionisté mají přehnaná očekávání. Chtějí dosáhnout maximálního a ničím nezkaženého úspěchu. To často ale není možné – anebo to je možné, ale pouze po vynaložení nerealistického množství financí, času a energie. Perfekcionisté proto nejsou ani dobří lídři, ani dobří pracovníci, a je potřeba u nich zapracovat na tom, aby měli realistická očekávání a dovedli si tak svoji práci nebo práci svého týmu dobře naplánovat.

Neefektivní využívání času

S perfekcionismem se pojí i tendence využívat čas neefektivně. Dotyčný pracovník totiž často na detailech a nepodstatných drobnostech stráví neúměrně hodně času, zatímco tento čas by se dal mnohem lépe využít na něco jiného. Lidé se sklonem k perfekcionismu si proto musí dát obzvlášť velký pozor při detailním plánování svých pracovních aktivit a musí si vždy předem určit, jaký maximální čas mohou strávit na jednom úkolu.

Neschopnost přijímat negativní zpětnou vazbu

Perfekcionisté chtějí být vždy nejlepší. A to mimo jiné znamená, že špatně snáší negativní, byť třeba konstruktivní zpětnou vazbu. Neschopnost přijímat zpětnou vazbu je problém jak u řadových zaměstnanců, tak i u týmových manažerů. Perfekcionisté proto musí ubrat ze svých vlastních očekávání a musí se smířit s tím, že zlepšovat se je možné jenom ve chvíli, kdy jsou ochotni naslouchat radám a zpětné vazbě ostatních lidí.-mm-

Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success