Pět atributů toxického manažera

Co je to vlastně toxický management? Je to způsob vedení lidí, při kterém dotyčný tým nedosahuje ani zdaleka svého potenciálu, protože jeho vedoucí při vedení týmu činí fatální chyby, které dávají vzniknout toxickému pracovnímu prostředí. Důsledkem jsou frustrovaní pracovníci, nepříjemná atmosféra na pracovišti, rozepře mezi zaměstnanci i mezi týmem a vedením a v konečném důsledku i snížená výkonnost celého týmu. Zde je pět typických znaků toxického manažera.

Ilustrační snímek

Manažer má za to, že vše ví nejlépe

Toxický manažer nikdy nepřizná, že něco neví. Naopak – myslí si, že jedině on zná na všechno správnou odpověď, a přiznání, že něco neví nebo neumí, bere jako ukázku slabosti. Jak uvádí Forbes, tento přístup ale bohužel nevytváří v týmu zdravou atmosféru, nepodporuje rozvoj a učení zaměstnanců a může způsobit nemalé škody ve strategickém rozhodování o celém týmu.

Vedoucí uznává jenom jeden pracovní styl

Toxický manažer uznává jeden jediný pracovní styl – a to ten svůj. Proto protežuje podřízené, kteří jsou mu podobní, a naopak zatracuje ty, kteří pracují jiným stylem a smýšlejí jinak. Dobrý vedoucí by přitom měl podporovat diverzitu a měl by uznávat i ty kolegy a podřízené, kteří pracují poctivě a efektivně, byť jiným způsobem, než on sám.

Absence podpory spolupráce

Spolupráce je pro úspěch skupiny zcela klíčová. Pokud sám manažer nejde příkladem a nikdy nikoho nepožádá o pomoc, nevysílá to vůči týmu žádný dobrý signál. Problém u toxických vedoucích je v tom, že žádost o výpomoc vidí jako selhání. A to jak u sebe, tak u svých podřízených.

Mikro-management

Toxický manažer má typicky také sklony k mikro-managementu svých podřízených. Hlídá každý jejich krok, řeší každý drobný přešlap a nenechává zaměstnancům dostatečně volné pole působnosti pro jejich práci.

Všichni jsou si rovni, ale manažer je rovnější

Toxický vedoucí není lídrem týmu v pravém slova smyslu. Není totiž součástí týmu, ale stojí nad ním. Nepřináší podřízeným inspiraci a pochopení, ale pouze autoritativní vedení. Potenciál týmu jako celku díky tomu zůstává nevyužitý. Dobrý vedoucí je lídrem v dobrém slova smyslu, je součástí týmu a podporuje jej i v těžkých časech.

 

-mm-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com