Pěstujte si ve společnosti nového vůdce

Pokud si chcete ve společnosti vychovat vlastního lídra, který by nastoupil po vás na vaše místo, potřebujete mít sestavený podnikový profil takového člověka a také se musíte vyhnout dvěma věcem - přesvědčení, že je všechno třeba řídit centrálně, aby se kontrola udržela v rukách vrcholového managementu a přesvědčení, že zručnosti a schopnosti lídra lze zakoupit najednou v jednom balíku a během jednoho dne je kandidátovi předat.

Potom už jen potřebujte zvolit tu správnou cestu, která zabezpečí, že se kandidát pod vaším vedením bude vyvíjet správným směrem a podle očekávání. Především nesmíte podlehnout iluzi, že všechny vůdcovské talenty se dají vychovat. Abyste zjistili, jaký pracovník bude ten nejlepší, musíte se zaměřit na kompetence kandidáta, které by byly měřitelné, viditelné a modifikovatelné.

Abyste tomu lépe rozuměli, existuje 8 oblastní univerzálních vůdcovských kompetencí: komunikační kompetence, schopnost vést lidi, přizpůsobivost, budování vztahů, orientace na výsledky, produktivita, rozvoj jiných lidí a osobní růst.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk