Patří vaši kolegové do školky nebo na jinou planetu?

Rozložení sil ve firmě vypadá stejně jako ve školce. Pár dospělých a hora dětí, které je nutné vodit za ručičku. Přitom nelze vždy říci, že šéfům patří pozice dospělých a podřízeným dětské role. Většinou se jedná o složitý mix.

Stejně jako v mateřince jsou i ve firmě většinou dospělí v menšině. Důvodem je nezkušenost, nezodpovědnost, lhostejnost k ostatním, nekázeň, ignorace pravidel, neschopnost pracovat systematicky a koncepčně, neochota se přizpůsobit, nechuť spolupracovat.

Samostatnou kategorii tvoří ve firmě marťané, kteří většinou bývají netknuti informacemi o byrokratickém životě uvnitř státu a firmy. Častá je kombinace tohoto životního postoje s technickým antitalentem.

Šance, že chytrý dospělec nalezne v kategorii takových kolegů geniálního pracovníka, bez něhož se firma neobejde, je leckdy vyšší než mezi dospělými kolegy.

-hp-
Zdroj: ManagerWeb.cz - Portál společnosti Economia Online (ihned.cz) zaměřený na management
Zobrazit přehled článků ze zdroje ManagerWeb.cz