Osobní rozvoj zadarmo

Pokud jde o investování do vzdělávání zaměstnanců, mnohé firmy zůstávají opatrné. Mají malý rozpočet na vzdělávání, právě propustily hodně zaměstnanců, takže zbylí nemají na vzdělávání čas, nebo nevěří v další zdokonalení. I přesto však existují jednoduché, nenákladné a vysoce efektivní způsoby, jak mohou manažeři zavádět a udržovat osobní rozvoj zaměstnanců. Článek je nazývá **momenty učení**. Jedná se o spontánní příležitosti využití různých zkušeností. Toto je několik konkrétních příkladů:

- Když uslyšíte členy vašeho týmu hovořit o jejich zkušenostech z pozice zákazníků, zaveďte diskusi o tom, jak se cítili při koupi daného produkty či služby. Jakmile pochopí emocionální dopad poskytování služeb zákazníkům, sami zapracují na tom, jak budovat efektivní vztahy.
- Když vidíte členy vašeho týmu, jak dodržují firemní pravidla, pochvalte je, že posilují firemní hodnoty. Zaznamenáte-li například, že zaměstnanec rychle vyřizuje telefonické dotazy zákazníků, pochvalte ho za demonstraci vnímavosti vaší firmy.
- Když zaznamenáte reptání zaměstnanců ohledně zákaznických připomínek, požádejte je o konkrétní názory. Diskuse pomůže odhalit problémy ve vašich službách nebo produktech a pozitivně směrovat soustředění týmu.
- Když zjistíte, že zaměstnanci provádějí složitá rozhodnutí, která firmě přinesou dlouhodobé výhody, oceňte jejich snahu dívat se dopředu.
- Když si všimnete, že zaměstnanci jsou pod velkým tlakem, vyzvěte je aby opustili své stoly, prošli se, doplnili tekutiny a zhluboka dýchali. Totéž hlídejte i u sebe.
- Pokud vaši zaměstnanci potřebují povzbudit a přizpůsobit své postoje, požádejte je, aby sledovali úspěšné jednání kolegů a zapisovali je. Tyto poznatky pak publikujte souhrnně například každý týden na nástěnce nebo prostřednictvím e-mailu.

Přestože **momenty učení** nemohou plně nahradit tradiční ani on-line vzdělávání zaměstnanců, představují příjemný a silný způsob zachování prostředí pokračujícího osobního rozvoje.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How