Oslabení osobních výkonnostních odměn může firmě prospět

V právnických společnostech a dalších společnostech poskytujících služby firmám zajišťují systémy odměňování to, že nejvíce dostanou partneři, kteří přinesli nejvíce peněz. Odměňování založené na zásluhách by nemělo být zcela odstraněno, protože umožňuje vypořádat se s partnery, kteří nepodávají dostatečné výkony. Skutečností však zůstává, že když odměňujeme individuální úsilí, může být negativně ovlivněno rozložení projektů a ochota spolupracovat.

Ilustrační snímek

Finanční odměny mohou vést k nevyváženému rozdělení práce

Aby si společnosti poskytující profesionální služby udržely náskok před konkurencí, potřebují zaměstnance, které dobře znají vlastní firmu, a to, jak funguje. Řídit tyto zaměstnance však může být problém. Uřídit manažery se silnou osobností, kteří mají rádi svou nezávislost a sledují vlastní zájmy, je jednou z největších výzev v každé společnosti, která je postavena na lidském kapitálu.

Zaměstnanci, kteří znají své firmy, jsou přínosem i rizikem

Znalostní portál obchodní školy INSEAD uvádí, že partneři velkých právnických firem mají tendenci zapojovat se do příliš mnoha projektů a nerozdělovat práci tak, jak by bylo vhodné.

Ve firmách, kde bylo odměňování závislé převážně na výsledcích a zásluhách, bylo daleko pravděpodobnější, že právníci využijí své znalosti o firmě, aby získali více projektů, než lze pokládat za efektivní. Hlavně jim šlo o prestižní projekty, kde získají hodně peněz a posilní svou reputaci.

Ve firmách, kde jsou odměny založeny na stupni seniority, je pro takové chování méně prostoru. Partneři jsou tak více ochotni sdílet klienty a projekty. Díky tomu se lépe daří umisťovat pracovníky k projektům v závislosti na tom, jakou mají specializaci. 

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge