Organizační změny nejsou jednoduché. Ale proč?

Ilustrační snímek

Změna zavedené rutiny není nikdy jednoduchá, což všichni lídři moc dobře vědí. Svět se nám mění před očima tak rychle, že si nutnost změn mnohdy ani nestíháme připustit, ale vývoj nepočká. Firmám tak nezbývá nic jiného než se adaptovat na nová pravidla hry. Proč to ale není tak jednoduché, jak bychom si představovali? Domníváte se stejně jako Leading Effectively, že rychlé transformační změny a triviální návod na změnu prostě nefungují? A jaké jsou další příčiny obtíží?

1. Tunelové vidění

Jak se říká, je důležité držet krok s dobou. Firmy zuřivě monitorují své okolí ve snaze zachytit signály, které by naznačily ten správný směr jejich podnikání. Prostě hledí stále kupředu. Mnoho z nich ale selže na poměrně zásadní věci, které se další vývoj dotýká a tou je kultura a organizace. Jsou tedy zapotřebí hledat nové cesty nejen ve smyslu dalšího vývoje podnikání firmy, ale zaměřit se i na nové způsoby spolupráce a organizace práce uvnitř společnosti. Pokud jsou týmy nepružné a komunikace vázne, jen stěží lze docílit pozitivního efektu.

2. Jen dovednosti nestačí

Změna vyžaduje kompletní transformaci myšlení a nejen přínos v podobě nových dovedností. Společnosti často podporují rozvoj schopností svých nadějných lídrů. V důsledku toho až příliš spoléhají na lidské zdroje a jejich schopnost čelit změnám pomocí individuálního rozvoje dovedností. Je tedy zapotřebí rozvíjet nejen individuální, ale zejména kolektivní schopnosti a uvažování lídrů.

3. Nepružné struktury musí být odhaleny

Zarytá hierarchie, upevněný status, autorita, pevná kontrola. To vše, ač mnohdy zůstává nevyřčené, může bránit organizaci v uvážených a mnohdy nutných změnách. Zásadním krokem je tyto nepružnosti odhalit a odstranit vše zastaralé a nepotřebné, které je v rozporu se stanovenými cíli a dalším směřováním.

Organizační změny vyžadují změny v kultuře, organizaci i nastavení vlastního smýšlení lídrů. Manažeři, kteří čelí organizačním změnám, zároveň zažívají složitou osobní transformaci ve svých vlastních i kolektivních schopnostech. Přestaňte tedy tyto dovednosti nazývat měkkými, neboť transformace uvažování a jednání je poměrně tvrdý oříšek.

-bn-

Zdroj: CCL Blog - oficiální blog instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje CCL Blog