O čem vlastně ten leadership je?

Ilustrační snímek

Manažer nepotřebuje vznosný název své pozice. Leadership je totiž často k vidění i u středního managementu a u nižších vedoucích. Lídři se od sebe mohou v mnohém lišit, ale něco přeci jen mají společné. Co to je? Věří v to, co dělají. Web management.about.com pro nás shrnul to nejdůležitější, co ohledně charakteristiky lídrů vyplývá z knih Scotta Edingera, který má dlouhou praxi v práci s top manažery. Svá pozorování shrnul v knihách The Inspiring Leader a The Hidden Leader.

Lídři mají důvěru a sami budují vztahy

Jejich vztahy nemusí být založeny na tom, že by byli milí. Vždy jsou však založeny na důvěře v jejich znalosti a zkušenosti. Můžete jim důvěřovat v tom, že jim vždy jde o dobro firmy a jejích zákazníků. Proto dokážou ovlivňovat klíčová rozhodnutí a jejich slovo má váhu ve chvíli, kdy se přiřazuje jednotlivým projektům priorita. Lidé jim naslouchají, když se diskutuje o nějaké větší změně. A naslouchají jim rádi, protože lídři vždy zachovávají lidský přístup, když mají jednat s ostatními. Vidí člověka tam, kde by se ostatní mohli starat jen o výsledky, které má práce dotyčného. Výsledkem je, že se s nimi jejich kolegové často cítí být propojeni a že jsou k nim otevření.

Chtějí vidět výsledky

Starají se o dlouhodobý přínos spíše než o to, aby odškrtávali, zda jsou každodenní úkoly splněny. Vědí, že tím skutečně důležitým je nacházet odpovědi na klíčové a složité otázky. Vědí, že důležité je implementovat a zavádět strategické změny a inovace. Jejich aktivity jsou vždy směrovány tím, co potřebuje byznys a co je pro něj dobré. Svému byznysu lídři dobře rozumějí. Když jsou v práci, všechno své úsilí věnují tomu, aby se věci dělaly lépe a aby byly zaváděny neustále lepší a lepší postupy.

Jsou spolehliví a morální

Vždy, když je to třeba, umějí a chtějí dávat upřímnou zpětnou vazbu. Své názory vyjadřují jasně a zřetelně, mluví přímo. Nikdy se netají tím, co si skutečně myslí. Když něco neodpovídá jejich cílům nebo když něco jde proti jádru hodnot jejich firmy, budou to právě oni, kdo na to upozorní. Jsou spolehliví a odpovědní za své činy.

Knihy

EDINGER, Scott: The Hidden Leader: Discover and Develop Greatness Within Your Company. AMACOM, 2015. 240 s.

EDINGER, Scott: The Inspiring Leader: Unlocking the Secrets of How Extraordinary Leaders Motivate. McGraw-Hill, 2009. 272 s.

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management