Nezáleží na velikosti, ale na etice

Velké firmy se musí zbavit etického nepořádku. Sice dominují trhu – počínaje médii přes medicínu a bankovnictví až k internetovým společnostem, ale talentovaní lidé pro ně nechtějí pracovat, zákazníci s nimi nechtějí uzavírat obchody a investoři do nich nechtějí investovat. Článek popisuje, proč mnoho velkých společností nefunguje tak, jak by mělo a nabízí několik možných řešení.

Velikost není důsledkem úspěchu. Velikost je základní podmínkou úspěchu. Pokud není firma dostatečně silná, aby smetla konkurenci a dostatečně globální, aby měla svou pobočku v každém koutě světa, němá dostatek zdrojů k tomu, aby zůstala ve hře. A ten, kdo nezůstane ve hře, nemůže vyhrát. Alespoň takto si to až dosud všichni mysleli. Pravda je ale jinde.

Je logické, že velikost hraje svou roli, zvláště v problémech, které přesahují hranice států. Neznamená to však, že větší organizace jsou automaticky schopné sloužit více a lépe svým zákazníkům. Neznamená to, že čím je společnost větší, tím lepší je pro ni pracovat. Neznamená to, že větší společnosti jsou inovativnější. Než však malé firmy začnou rezignovat na svět businessu plný průmyslových gigantů, měly by se zamyslet a přijít na něco konstruktivnějšího.

Velké firmy v první řadě vytváří samy o sobě bariéry, které brání inovacím. Rozdělují své zdroje na základě určité tradice – podle toho, co se kdysi naučily a co kdysi fungovalo. Svou roli zde hrají i zavedené hierarchie. Velké společnosti nemají vypracovanou žádnou inovační strategii. Každý výkonný vedoucí se sice bude ohánět tím, jak se snaží inovovat, když se jej však zeptáte na strategii, o žádné neví.

Jak tedy mohou průmysloví giganti uspět ve světě věčných změn a inovací? Musí být otevření nápadům, kapitálu a talentovaným zaměstnancům. Musí podporovat inovace ve všech směrech a u všech zaměstnanců. Musí jednoduše zkombinovat hierarchii s potřebami trhu. Lidé se totiž mění a touží po větší svobodě a příležitosti prokázat své hodnoty.
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company