Nepřítomný zaměstnanec, produktivnější zaměstnanec

Většina zaměstnavatelů věnuje pozornost absencím svých zaměstnanců. Absence patří dokonce k základním ukazatelům, které určují zdraví organizace. Existuje velké množství programů na snižování absencí, otázkou však zůstává, kde organizace berou jistotu, že každý zaměstnanec bez absencí je produktivní. Přítomní zaměstnanci mohou naopak chodit do zaměstnání i nemocní, mohou být zranění nebo stresovaní a jejich produktivita značně klesne. Zaměstnavatelé by proto neměli měřit absence, ale snažit se pochopit a vyčíslit přítomnost zaměstnanců, tzv. prezentismus.

Prezentismus je relativně nový psychologický termín označující zaměstnance, kteří ztrácejí produktivitu kvůli stresu, zranění, nemoci, ale i migréně nebo bolesti břicha. Z důvodu fyzické nebo psychické nemoci nedokáží tito zaměstnanci pracovat tak, jak by mohli. Ztráta produktivity způsobená prezentismem mnohdy i několikrát převyšuje ztrátu produktivity, k níž vedou absence. Podobně se pojem prezentismus objevuje i v oblasti vyvažování osobních a pracovních životů zaměstnanců. Existuje také spojitost mezi objemem práce, nezdravými pracovními podmínkami a prezentismem.

V boji proti prezentismu na pracovišti je třeba nejprve odhalit, zda skutečně existuje. Zaměstnavatel může provést mezi zaměstnanci výzkum, ve kterém se dotáže, zda a z jakého důvodu dávají přednost prezentismu. Nabízí se také možnost lékařských konzultací na pracovišti a organizace programů na snižování stresu. Základem však zůstává uvědomění managementu ve smyslu toho, že tvrdší práce zaměstnanců nemusí být produktivnější. Lepší přístup spočívá v poskytování zdravých pracovních podmínek a podpory zaměstnanců v tom, aby pracovali šikovněji, nikoli tvrdě.

-kk-

**Datum vydání:** III/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher