Nepříjemné, ale užitečné přemítání: Jak naložit s výčitkami (2/2)

Výčitky vyvolávají pocity hanby, smutku, hněvu a viny. Mohou však být také užitečné – a možná že z evolučního hlediska skutečně jsou. Výčitky nám mohou sloužit jako psychologický konstrukt, který souvisí s naším rozhodováním, přizpůsobováním se a učením, jak jsme viděli v předešlém článku.

Když se totiž zamýšlíme nad naším minulým chováním a jeho důsledky, můžeme pochopit, proč jsme se chovali tak, jak jsme se chovali. Můžeme tak začít rozpoznávat specifické vzorce v našem vlastním jednání a nakonec díky tomu také lépe porozumět tomu, proč jsme tím, kým jsme.

Analyzujte své výčitky

Když se zamýšlíme nad našimi výčitkami, můžeme se propracovat ke smíření. Pro naši budoucnost je navíc velmi důležité, abychom se se dostali ze sevření minulosti. Možná si přitom uvědomíme, že možná můžeme ještě něco změnit a zmírnit negativní následky našich minulých rozhodnutí. Výčitky nás tak někdy mohou přivést k novým krokům, které nám nakonec pomohou skutečně se v životě posunout dál.

Je s podivem, že ač se velmi snažíme snížit úroveň stresu, kterému čelíme, chceme si stanovit přiměřeně ambiciózní kariérní ​​cíle, zlepšit osobní finanční situaci nebo začít jíst zdravěji, zřídkakdy se opravdu vyrovnáváme s našimi výčitkami. Měli bychom se naučit je využívat produktivně, abychom se dozvěděli více sami o sobě. Měli bychom se naučit budovat náš život na našich minulých chybách, abychom se vyhnuli nefunkčním cestám, kterými jsme už jednou prošli. Měli bychom používat výčitky jako nástroj, který nám umožňuje stát se lepšími verzemi nás samotných. Díky nim se učíme dělat věci v budoucnu jinak.

Používejte výčitky konstruktivně

Změnit minulost nemůžeme. Pokud však pochopíme, jak k ní došlo, pomůže nám to lépe pochopit přítomnost. Můžeme si lépe uvědomit, kým nyní jsme a jak vlastně chceme jednat a rozhodovat se v budoucnu, připomíná nám článek na webu management-issues.com a na webu obchodní školy INSEAD. Když si vezmeme ponaučení, nejenže tak zlepšíme tak své současné rozhodování a jednání, ale také se osvobodíme od nekonečného sebeobviňování.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues

Články v sérii

Aktuální

Nepříjemné, ale užitečné přemítání: Jak naložit s výčitkami (1/2)

Aktuální

Nepříjemné, ale užitečné přemítání: Jak naložit s výčitkami (2/2)