Nepřehlížejte vyčerpání svých podřízených

Každý manažer chce, aby jeho podřízení pracovali tvrdě. O to více by si však měl všímat, zda jeho lidé nejsou přepracovaní. Měl by jim pomáhat k lepšímu plánování času a připomínat důležitost odpočinku. Únava, jak známo, ničí morálku a může být zdrojem nehod a nemocí. Čemu byste tedy měli věnovat zvláštní pozornost?

V první řadě si všímejte, zda mezi vašimi podřízenými nevzrůstá nervozita nebo se neobjevuje neobvyklé chování. Pokud na sebe navzájem nebo dokonce na vás křičí častěji než normálně, zbystřete. Stejně tak buďte ve střehu, když se začnou chovat nezvykle hyperaktivně nebo naopak nezvykle sklesle. To může být známkou začínající deprese.

Dalším varovným signálem je ospalost. Pokud vaši lidé při práci vypadají, že co nejdříve usnou, nabídněte jim přestávku nebo s nimi pohovořte o příčinách a doporučte více odpočinku po práci.

Méně zřejmým projevem vyčerpání zaměstnanců pak může být například ztráta chuti k jídlu. Dlouhotrvající stres totiž ovlivňuje naše stravovací návyky. Jakmile si tudíž všimnete, že vaši lidé nesvačí a neobědvají, promluvte s nimi o tom, zda mají na jídlo při práci čas. Zdůrazněte, jak důležité je si jej udělat a že vaším zájmem není, aby pracovali bez přestávky.

Manažer, který pozoruje vyčerpání svého týmu, o kterém ví, že je dáno přílišným pracovním tempem, by měl aktivně nabízet podporu. Znamená to nejen mluvit o důležitosti odpočinku, ale především naslouchat. Zkuste se rozhlédnout kolem sebe a odpovědět si na otázku, co můžete udělat pro to, aby vaši lidé lépe zvládali rostoucí objem práce.

-kk-

Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Communication