Nepřehánějte to s tolik vyzvedávaným optimismem aneb Proč se podnikatelům vyplatí troška pesimismu

Zatímco optimistický zaměstnanec je ve své práci úspěšnější než jeho pesimistický kolega, u podnikatelů se přehnaně pozitivní myšlení nevyplácí. Britští výzkumníci ve svém průzkumu mezi šesti stovkami podnikatelů zjistili, že ti více optimističtí vydělávají o téměř třetinu méně než ti pesimističtější. Optimismus totiž vede k nerealistickým očekáváním a přílišné sebejistotě. Pesimismus naopak pomáhá poučit se z chyb a činit pragmatická rozhodnutí.

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

O důležitosti optimismu a pozitivního myšlení v podnikatelské sféře slýcháme v současné době čím dál častěji. Poradci a kouči zaměstnance i zaměstnavatele ujišťují, že právě pozitivní náhled je cestou ke štěstí a úspěchu. To, že se optimismus pevně pojí s pocity štěstí a napomáhá lepšímu zdraví, je poměrně dobře podloženo a statistiky tomu dávají za pravdu.

Jak se ale pravdivě říká, všeho moc škodí, a psychologové tak dnes již varují, že se v moderní době stal z optimismu doslova kult. A to natolik silný, že se lidé v podstatě cítí povinni smýšlet pouze pozitivně. Přitom zrovna v podnikatelské sféře se podle průzkumu odborníků ze tří britských univerzit více než bezpodmínečný optimismus vyplatí trocha pesimismu.

Optimisté častěji zakládají firmy odsouzené k neúspěchu

Výzkumníci z University of Bath, London School of Economics and Political Science a Cardiff University se ve svém průzkumu z roku 2018 zaměřili na více než 600 bývalých zaměstnanců, kteří se pustili do podnikání. Zjistili, že ti z nich, kteří se vyznačovali velmi silným optimismem, vydělávali zhruba o 30 procent méně než podnikatelé, kteří byli podprůměrně optimističtí.

Zajímavé ovšem je, že jakožto zaměstnanci si více optimističtí lidé vydělali více. Optimističtější zaměstnanci dle statistik skutečně dosahují lepších úspěchů než jejich méně pozitivně naladění kolegové. Když se pak tito optimisté rozhodnou založit firmu, je pravděpodobné, že automaticky očekávají, že se jim bude na vlastních nohách dařit stejně dobře, jako v zaměstnání.

Předchozí úspěchy ovšem člověka snadno mohou svést k přehnanému sebevědomí a ukolébat k menší aktivitě. Pozitivní naladění a optimismus začínajících podnikatelů tak dle výzkumu vedl k zakládání firem, jež neměly realistické vyhlídky na finanční úspěch.

Pesimisté lépe hodnotí rizika a dokážou se poučit ze svých chyb

Naproti tomu lidé se sklony k pesimismu dle odborníků prokázali schopnost činit až neuvěřitelně pragmatická rozhodnutí. Dokážou též lépe zhodnotit rizika, což je pro lídry a podnikatele cenná vlastnost. Důležité je podle psychologů i to, že se pesimisté umějí v daleko větší míře než optimisté poučit z předchozích chyb. Věčný optimista si totiž i na neúspěchu většinou najde něco pozitivního, což mu v konečném důsledku negativní zážitek překlopí v pozitivní, a je tak větší riziko, že stejnou chybu udělá znovu.

Pozitivní myšlení a optimismus jsou v mnoha situacích dobré vlastnosti, ovšem každý podnikatel toužící po úspěchu by se měl držet nohama na zemi a zachovat si špetku pesimismu. Pomůže mu to stanovovat si realistické cíle, kriticky hodnotit nové projekty a nesednout na lep nabídce, která se zdá až příliš dobrá na to, aby to byla pravda. Zdravý pesimismus také může lidi nabudit k lepším výkonům, protože zkrátka budou předpokládat, že něco nemusí vyjít a zmobilizují své schopnosti, aby potenciálnímu nezdaru předešli.