Nenechte sebou manipulovat

Oliver Sálus, top vision open events, s.r.o.

S manipulací se setkáváme každý den v reklamě, v obchodě nebo třeba v politice. Pokud s vámi ale bývá manipulováno ve vašem pracovním prostředí, je něco špatně. Pojďte se podívat na několik tipů, jak se pracovní manipulaci vyhnout a úplně ji zamezit.

V první řadě je nutné takového manipulátora identifikovat. I když každý vytváří nátlak svým vlastním stylem, celá skupina se vyznačuje několika společnými znaky. Takovým modelovým manipulátorem budiž člověk, který se většinou nevyjadřuje jasně a zřetelně, zadržuje informace a odpovědnost při plnění dílčích úkolů deleguje na všechny spolupracovníky, kteří mu jen přijdou do cesty. Při hodnocení odpracovaných úkolů se přitom vždy nezdráhá podotknout, že za vypracování úkolu v termínu nesete odpovědnost právě vy.

Na poradách se manipulátor většinou zdržuje nějakých vášnivých diskuzí. Své názory si nechává pro sebe a rozhodování se úplně vyhýbá. Buď vůbec nepromluví, nebo od něj uslyšíme pouze: „Udělejte to, jak chcete.

Když se následné rozhodnutí později ukáže jako sporné, manipulátor se okamžitě vyvlékne z pocitu odpovědnosti znevážením všech ostatních, kteří se na rozhodnutí podíleli. Zároveň není ochoten řešit následné problémy s tím, že je zaneprázdněn. Jeho spolupracovníci tak nemají potřebné informace nebo souhlas s kroky, které musejí provést, a tak se dostáváme k faktu, že takový manipulátor brání v bezproblémové práci všem ostatním.

Rozhodně nejtypičtější vlastností manipulátora je neschopnost komunikovat. Zamlžování, zatajování informací, překrucování cizích i vlastních výroků. To vše patří k základní smrtící výbavě člověka, který stahuje chod vaší firmy dolů. Manipulátor se vyjadřuje nejasně z důvodu, aby se nedostal do úzkých, či aby nebyl odhalen, aby nás znevážil, pokud se zrovna mýlíme, aby svalil zodpovědnost na druhé, nebo aby si vynutil změnu našeho názoru.

Máte jasno?

Pokud jste manipulátora odhalili, nezbývá, než s tímto jednáním počítat, a pokud je to možné, vyvarovat se komunikace s tímto jedincem. Pokud to možné není, vystupujte maximálně asertivně a použijte jeho vlastní zbraně, tedy otázku: „Co myslíte?“, případně: „Nechám to na tobě.“, abyste zodpovědnost přeci jen nechali v jeho rukou.