Několik tipů, jak si v týmu udržet kvalitní pracovníky

Každý manažer samozřejmě chce mít v týmu produktivní a kvalitní pracovníky. A jejich udržení by mělo být jedním z hlavních úkolů každého týmového lídra. Obecné pravidlo říká, že většinu zisků firmy přináší práce několika málo procent nejefektivnějších a nejlepších pracovníků, a proto je nutné tyto zaměstnance umět rozpoznat a věnovat jim patřičnou pozornost, aby je někdo jiný neodlákal někam pryč – ať už do zcela jiné firmy, nebo do jiného týmu v rámci vaší společnosti. I když se budete snažit těmto pracovníkům nabídnout nejvyšší možné finanční ocenění a pojistit si je tak proti odchodu, nemusí to nutně stačit. Peníze totiž zpravidla nehrají jedinou roli, a proto je nutné znát i jiné, nefinanční způsoby, jak si dlouhodobě své nejkvalitnější pracovníky v týmu udržet.

Ilustrační snímek

Rozšiřování pravomocí

Úspěšní a cílevědomí pracovníci často touží po rozšiřování pravomocí. Pokud není v dané chvíli prostor top zaměstnance povyšovat, určitě ale existuje možnost, jak mu rozšířit jeho pravomoci a nechat jej pracovat více nezávisle tak, aby ve svém zaměstnání pociťoval určitý postup.

Pochvala za specifické úspěchy

Podle Harvard Business Review se stále podceňuje obyčejná pochvala od vedoucího nebo zástupce managementu. Tato pochvala ale nesmí být pouze obecná, ale musí konkrétně popisovat nějaký specifický úspěch, kterého daný pracovník dosáhl.

Uznání před ostatními

Projevy a pochvaly uznání by měly probíhat i veřejně, ne pouze mezi čtyřma očima manažera a daného pracovníka. Ať si kdo říká, co chce, všichni jsme trochu egoisté a jsme rádi, když jsou naše kvality uznány veřejně. Uznání by se tedy kvalitnímu pracovníkovi mělo dostat veřejně a měl by být uváděn za příklad.

Transparentní konzultace dalšího postupu

Top pracovníci by se taky měli brát jako určité názorové autority a jejich vhled a nápady by se měly brát v potaz. Zapojte tedy zaměstnance, kterých si vážíte, do rozhodovacích procesů ve vašem týmu, naslouchejte jejich nápadům a dejte jim možnost zasahovat více do chodu společnosti.

 

-mm-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review